Konstytucja

Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach

Obrazek do artykułu: Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach

Od 1 stycznia 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego (JST) będą zobowiązane do podjęcia rozliczania podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, co wynika z tzw. specustawy centralizacyjnej z 5 września 2016 r. Więcej

W 2060 r. na jednego emeryta będzie przypadać tylko dwóch pracujących

Obrazek do artykułu: W 2060 r. na jednego emeryta będzie przypadać tylko dwóch pracujących

Zabezpieczyć emerytury po 2020 roku miał Fundusz Rezerwy Demograficznej. Choć wpływy do Funduszu są wyższe niż wydatki, to środki w nim zgromadzone nie wystarczą – przekonuje Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. Podkreśla, że aby system... Więcej

Unijna agencja za szybkim powołaniem Prokuratury Europejskiej

Obrazek do artykułu: Unijna agencja za szybkim powołaniem Prokuratury Europejskiej

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF apeluje do krajów UE, by szybciej porozumiały się ws. utworzenia urzędu Prokuratora Europejskiego. Pozwoli to prowadzić sprawy karne dotyczące takich przestępstw jak korupcja czy przemyt na... Więcej

Forum LEX ostatnie posty

MS pracuje nad zmianą właściwości miejscowej 6 sądów

Obrazek do artykułu: MS pracuje nad zmianą właściwości miejscowej 6 sądów

Na etapie uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniający obecnie ustalone obszary właściwości 6 sądów... Więcej

Co nowego w prawie

OEES debata: Compliance w sferze prawa i biznesu

Skarga na orzeczenie KIO nie jest informacją publiczną

Obrazek do artykułu: Skarga na orzeczenie KIO nie jest informacją publiczną

Skarga złożona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej nie ma charakteru informacji publicznej i jako taka nie podlega udostępnieniu - orzekł Wójewódzki Sąd... Więcej

Polecane lektury

Pytania z egzaminu dla kandydatów na doradców restrukturyzacyjnych już na stronie MS

Obrazek do artykułu: Pytania z egzaminu dla kandydatów na doradców restrukturyzacyjnych już na stronie MS

Resort sprawiedliwości opublikował test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne dotyczące sposobu jego rozwiązania z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję... Więcej

Rzecznik Praw Pasażera Kolei polubownie rozwiąże spory

Obrazek do artykułu: Rzecznik Praw Pasażera Kolei polubownie rozwiąże spory

Polubownym rozwiązywaniem sporów pasażerów z koleją zajmie się Rzecznik Praw Pasażera Kolei. Postępowanie będzie trwało do 90 dni i będzie bezpłatne, a wniosek złożymy nawet przez internet. Ustawa o... Więcej

Jeśli zmiany, to dla lepszej realizacji prawa do sądu

Obrazek do artykułu: Jeśli zmiany, to dla lepszej realizacji prawa do sądu

Celem zapowiadanej reformy struktury sądów powinna być jej optymalizacja w celu zagwarantowania jednostce lepszej realizacji prawa do sądu. Nie może nim być ingerencja w niezależność sądów i niezawisłość sędziów, ani zamiar uzunięcia częsci z nich z... Więcej

Prawo - kanał TV na YouTube

Polecamy:
Zamów kod dostępu