LEX News

Rejestr dłużników podatkowych tylko po zalogowaniu do Portalu Podatnika

Obrazek do artykułu: Rejestr dłużników podatkowych tylko po zalogowaniu do Portalu Podatnika

Resort finansów poinformował, że projekt założeń zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, obejmujący utworzenie Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych został uzgodniony i przekazany do dalszych prac legislacyjnych. Więcej

Firma jako „strefa zagrożenia stwarzanego przez pracę”

Obrazek do artykułu: Firma jako „strefa zagrożenia stwarzanego przez pracę”

Czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą oznacza, że pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu w miejscu i czasie, kiedy pozostawał w sferze interesów pracodawcy – stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 maja 2014 r., I PK 275/13,... Więcej

Nasi eksperci

 

Krótszy proces zawierania umów na wypadek eboli

Obrazek do artykułu: Krótszy proces zawierania umów na wypadek eboli

W związku z ryzykiem pojawiena się na terenie Polski osób zakażonych gorączką krwotoczną ebola wprowadzono zmiany dotyczące zawierania umów na świadczenia w tym zakresie z pominięciem trybu konkursowego z wyznaczonymi podmiotami. Więcej

Forum LEX ostatnie posty

SN: sędzia nie poniósł kary za powtórzenie procesu

Obrazek do artykułu: SN: sędzia nie poniósł kary za powtórzenie procesu

W historii sądownictwa dyscyplinarnego jest to pierwsza taka sprawa. Sędzia sądu odwoławczego odpowiadał za nie podpisanie sentencji wyroku. Sąd Najwyższy uznał, że nie należy wymierzać sędziemu kary,... Więcej

Co nowego w prawie

Prawo.pl

W branży budowlanej i energetycznej chcą zmian w przetargach

Obrazek do artykułu: W branży budowlanej i energetycznej chcą zmian w przetargach

Potrzeba nowych zasad regulujących zamówienia publiczne; chodzi nie tylko o Prawo zamówień publicznych, ale także kulturę urządzania przetargów oraz tworzenia i egzekwowania umów - uważają... Więcej

Polecane lektury

Minister chce zmobilizować naukowców do publikowania w mass mediach

Obrazek do artykułu: Minister chce zmobilizować naukowców do publikowania w mass mediach

Naukowcy czują opór przed publikowaniem w mass mediach i kontaktami z dziennikarzami; do popularyzacji trzeba ich mobilizować, będziemy wspierali takie działania - zapowiedziała minister nauki i... Więcej

Mediacja za droga dla pracowników

Obrazek do artykułu: Mediacja za droga dla pracowników

Pracownicy nie garną 
się do polubownego rozwiązywania sporów
z pracodawcą, bo jest 
to dla nich za drogie - tak wynika z dyskusji uczestników konferencji zorganizowanej w Wyższej Szkole Psychologii... Więcej

Planowanie szkolnego budżetu wymaga asertywności

Obrazek do artykułu: Planowanie szkolnego budżetu wymaga asertywności

Charakter relacji między dyrektorem szkoły a władzami samorządowymi w największym stopniu wynika z zarządzania finansami. - pisze Stanisław Szelewa w miesięczniku "Dyrektor Szkoły". Finansowanie oświaty będzie jednym z głównych tematów Kongresu... Więcej

Prawo - kanał TV na YouTube

Zamów kod dostępu