Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów

Adres:


tel: (0) 794-434-481
fax:
www: www.asystentsedziego.org
e-mail: stowarzyszenie@asystentsedziego.org

Data założenia:

30 kwietnia 2009 roku

Typ instytucji:

Stowarzyszenia

Zarząd:

Przewodniczący: Andrzej Sobótka,
Zastępca Przewodniczącego: Piotr Rafał Kwaka,
Skarbnik: Paweł Janusz Wrzaszcz
Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Paweł Piotr Gajecki,
Zastępca Przewodniczącego: Maciej Cezary Czubak,
Sekretarz: Paweł Kaczmarek

Członkowie:

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających działalność Stowarzyszenia i honorowych.

Opis:

Celami Stowarzyszenia są:

  • działanie na rzecz integracji zawodowej asystentów sędziów,
  • ochrona miejsca i warunków pracy asystentów sędziów, prowadzenie badań nad warunkami pracy i możliwościami ich poprawy,
  • podejmowanie działań mających na celu stałe podnoszenie statusu zawodowego asystenta sędziego oraz podejmowanie działań w kierunku zapewnienia godnych warunków pracy i płacy dla zawodu asystenta sędziego,
  • propagowanie idei integracji zawodowej z asystentami sędziów innych państw,
  • wspomaganie, promowanie inicjatyw naukowych i oświatowych dotyczących polskiego prawa, działanie na rzecz kultury prawnej,
  • propagowanie idei racjonalnego tworzenia prawa, w szczególności podejmowanie inicjatyw w zakresie usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,
  • uczestniczenie w opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych wpływających na status asystenta sędziego,
  • utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami prawników.

Inne:

Adres korespondencyjny:
Skrytka pocztowa nr 67
Urząd Pocztowy Warszawa 50
Al. Stanów Zjednoczonych 51
04-026 Warszawa