Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna

Adres:

93-171 Łódź
Sieradzka 11 A

tel: 42 254-08-13,254-08-27
fax: 42 254-08-40
www: www.lodz.po.gov.pl
e-mail: pr.gorna@lodz.po.gov.pl