Prokuratura Rejonowa w Kaliszu

Adres:

62-800 Kalisz
Pl. Św. Józefa 5

tel: 62 589-07-00
fax: 62 502-07-42
www: www.ostrow.po.gov.pl
e-mail: pr-kalisz@ostrow.po.gov.pl