Strona główna » Wiadomości » Analizy i komentarze » Administrator zabezpieczeń ułatwi odzyskanie wierzytelności

Administrator zabezpieczeń ułatwi odzyskanie wierzytelności

02.05.17

Powołując administratora prościej jest wierzycielowi uzyskać oczekiwane zabezpieczenie swojej wierzytelności. Taka osoba funkcjonuje bowiem w znanym sobie środowisku prawnym, ma więc odpowiednią wiedzę o zabezpieczeniu oraz warunkach jego dopuszczalności, realizacji itp. – pisze dr Michał Kućka.

articleImage: Administrator zabezpieczeń ułatwi odzyskanie wierzytelności fot. Thinkstock

Autor wydanej właśnie książki pt. Administrator zabezpieczeń stwierdza, że stosunkowo niedawno ustawodawca wyrywkowo uregulował jedynie instytucję administratora zastawu (w 1998 r., a w obecnym kształcie – w 2009 r.) oraz administratora hipoteki (w 2011 r.). - Administrowanie zabezpieczeniami oznacza zatem w obowiązującym stanie prawnym głównie administrowanie zastawem rejestrowym oraz hipoteką, nieznana jest zaś problematyka administrowania innymi zabezpieczeniami (wprost taką możliwość ustawodawca dopuścił dopiero w ustawie o obligacjach z 2015 r., obowiązującej od 1 lipca 2015 r.) – stwierdza autor we wstępie do książki.
I dodaje, że zabezpieczenie powinno być pewne. - Tę cechę zabezpieczenia może wzmocnić powierzenie jego wykonywania wyspecjalizowanemu podmiotowi – administratorowi. Powołanie administratora może mieć znaczenie dla tych wierzycieli, którzy wyspecjalizowanemu podmiotowi, zajmującemu się zawodowo administrowaniem zabezpieczeniami, chcą powierzyć administrowanie ustanowionym dla nich zabezpieczeniem - pisze Michał Kućka.

Administrator zabezpieczeń

Jak podkreśla wydawca, zasadniczą część książki stanowi omówienie instytucji administratora zastawu i hipoteki. Wyjaśniono w niej w szczególności relacje łączące administratora z osobą dającą zabezpieczenie oraz z wierzycielami - nie tylko w jaki sposób dochodzi do powołania administratora, lecz także zaspokojenia wierzycieli. Przeanalizowano także zakres uprawnień administratora w stosunku do zabezpieczenia i zabezpieczonych wierzytelności.
Publikacja zawiera odniesienia do modelowych regulacji prawa zabezpieczeń oraz uwagi prawnoporównawcze. Przedstawiono w niej także model administratora zabezpieczeń jako optymalnego rozwiązania dla polskiego ustawodawcy. W książce poza rozważaniami szczegółowymi dotyczącymi konstrukcji instytucji administratora zawarto również wiele nowatorskich wniosków dotyczących prawa cywilnego, takich jak: akcesoryjność, zastępstwo pośrednie, upoważnienie rzeczowe, wspólność praw podmiotowych.

Według autora i wydawcy, książka jest przeznaczona zarówno dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, syndyków, doradców restrukturyzacyjnych i innych praktyków prawa, którzy w swojej działalności mają do czynienia z instytucją administratora zastawu i hipoteki, jak i dla osób naukowo zajmujących się prawem zabezpieczeń wierzytelności.

Więcej o publikacji>>
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: profinfo

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE