Strona główna » Wiadomości » Nowe prawo » Banki już wiedzą, jakie informacje są niezbędne do oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji

Banki już wiedzą, jakie informacje są niezbędne do oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji

16.06.17

W piątek 16 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 25.05.2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 1080).

articleImage: Banki już wiedzą, jakie informacje są niezbędne do oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji fot. Thinkstock

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, tryb i terminy przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przez banki, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne podmioty objęte zakresem ustawy z 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. 996) informacji dotyczących rozwiązań organizacyjnych, podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie, struktury kapitałowej, struktury zatrudnienia, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, z uwzględnieniem strategii rozwoju oraz aktywów i pasywów, w tym informacje z rejestru instrumentów finansowych.

Zgodnie z rozporządzeniem zrzeszone banki spółdzielcze przekazują informacje do BFG za pośrednictwem właściwych banków zrzeszających, a spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe za pośrednictwem Kasy Krajowej.

Informacje przekazywane są w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem udostępnionego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny kanału teletransmisji.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE