Strona główna » Wiadomości » Analizy i komentarze » Duża rola umów w ubezpieczeniach na życie

Duża rola umów w ubezpieczeniach na życie

14.04.17

Regulacja prawna ubezpieczeń na życie nie ma charakteru kompleksowego i w związku z tym treść poszczególnych umów ubezpieczenia jest ustalana w dużej mierze na zasadzie swobody umów – pisze dr hab. Magdalena Szczepańska.

articleImage: Duża rola umów w ubezpieczeniach na życie fot. Thinkstock

Jak zauważa autorka wstępu do wydanej właśnie książki pt. Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie, wątpliwości dotyczące regulacji prawnej ubezpieczeń na życie oraz ich funkcjonowania w obrocie zostały dostrzeżone przez ustawodawcę. W obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej został znacznie rozszerzony zakres regulacji dotyczący ubezpieczeń na życie, ze szczególnym uwzględnieniem interesów klientów ubezpieczycieli (zarówno ubezpieczających, jak i osób uprawnionych do świadczeń jak również osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej).
Jak zauważa redaktor naukowa publikacji, kwestia charakteru prawnego umowy ubezpieczenia na życie nie stanowi przedmiotu ożywionych dyskusji i na ogół przyjmuje się, że jest ona jednym z typowych rodzajów umowy ubezpieczenia uregulowanej w art. 805 in. k.c. - Podejście takie ma po części uzasadnienie w kilkusetletniej tradycji tej instytucji, która sprawia, że nie da się rozdzielić historii ubezpieczeń na życie od historii ubezpieczeń w ogólności. Poważne kontrowersje występują natomiast współcześnie wokół ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W odniesieniu do tej ostatniej, stosunkowo nowej, instytucji w literaturze oraz orzecznictwie wydaje się zdecydowanie przeważać trafny pogląd, zgodnie z którym nie jest to rodzaj umowy
ubezpieczenia – pisze autorka.

Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie

Autorzy publikacji i wydawca przypominają, że ubezpieczenia na życie w ostatnich latach podlegały dynamicznemu rozwojowi. Przede wszystkim znaczącą rolę zaczęły odgrywać ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, zwłaszcza ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zakłady ubezpieczeń opracowały nowe rodzaje produktów ubezpieczeniowych, które w szerokim zakresie są świadczone w ramach bancassurance. Zaoferowano bogatą gamę produktów o zróżnicowanym charakterze prawnym, konstrukcji, okresie trwania umowy oraz rodzajów instrumentów finansowych, w które inwestowane są środki pochodzące ze składek ubezpieczeniowych. Ze względu na skomplikowany charakter tych umów zarówno pod względem prawnym, jak i ekonomicznym autorzy książki poddali je dogłębnej analizie. Przybliżyli problematykę ubezpieczeń na życie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień, które są aktualne ze względu na nowe przepisy prawa, wynikające np. z ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, oraz orzecznictwo sądowe.

W publikacji przedstawiono wybrane aspekty prawne ubezpieczeń na życie (m.in. charakter prawny, nadzór nad ich funkcjonowaniem, charakterystykę ubezpieczeń inwestycyjnych i grupowych, kwestie nieważności umowy) oraz aspekty ekonomiczno-aktuarialne (w tym społeczne i ekonomiczne znaczenie ubezpieczeń, jak również opłaty likwidacyjne od strony aktuarialnej).

Według wydawcy, książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów, księgowych, brokerów oraz menedżerów i agentów w firmach ubezpieczeniowych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i ekonomii.

Więcej o publikacji>>
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: profinfo

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE