Strona główna » Wiadomości » Analizy i komentarze » Egzekucja z nieruchomości skuteczna i uciążliwa

Egzekucja z nieruchomości skuteczna i uciążliwa

04.10.17

Spośród środków egzekucyjnych egzekucja z nieruchomości jest najbardziej złożonym i dość pracochłonnym postępowaniem. A dla zobowiązanego jest najdotkliwszym środkiem egzekucyjnym należności pieniężnych – pisze dr Władysław Grześkieiwcz.

articleImage: Egzekucja z nieruchomości skuteczna i uciążliwa fot. Thinkstock

Jak zauważa autor komentarza opublikowanego w Systemie Informacji Prawnej LEX, ustawodawca w dość szerokim zakresie dostosował przepisy prawa cywilnego do potrzeb egzekucji z nieruchomości w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Autor podkreśla, że sprzedaż zajętych nieruchomości następuje tylko w drodze licytacji publicznej. Ustawa egzekucyjna przewiduje sprzedaż nieruchomości w innej formie w przypadku: prawa pierwokupu na rzecz gminy, prawa przejęcia nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego przed licytacją przez współwłaściciela niebędącego dłużnikiem osobistym.

- Termin licytacji nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu opisu i oszacowania wartości nieruchomości. Tak sformułowany przepis oznacza, że termin ten odnosi się do wyznaczenia licytacji, a nie do jej ogłoszenia. Może jednak zaistnieć kolizja między terminem doręczenia a datą wyznaczenia licytacji. Gdy okaże się, że organ egzekucyjny wyznaczył licytację przed upływem terminu, to należy ją odwołać i wyznaczyć termin zgodnie z art. 110w § 2 u.p.e.a. O licytacji organ egzekucyjny zawiadamia w formie publicznego obwieszczenia. Obwieszczenie wywiesza się w siedzibie urzędu skarbowego oraz urzędu właściwej jednostki samorządu terytorialnego, co najmniej na 30 dni przed terminem licytacji. Jeżeli nieruchomość lub kilka nieruchomości znajduje się na obszarze działania różnych organów egzekucyjnych, obwieszczenie wywiesza się dodatkowo w siedzibach właściwych urzędów skarbowych, a jeśli wartość nieruchomości przekracza kwotę 83 600 zł, o licytacji informuje się również w miejscowym dzienniku – czytamy w komentarzu. Więcej>>
 

04.10.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX dla Banków

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE