Strona główna » Wiadomości » Analizy i komentarze » Instytucje karnoprocesowe także w postępowaniach przed organami regulacyjnymi

Instytucje karnoprocesowe także w postępowaniach przed organami regulacyjnymi

10.08.17

Nie tylko w postępowaniu karnym można się zetknąć ze środkami przymusu. W postępowaniu przed Prezesem UOKiK lub Prezesem URE trzeba się liczyć z możliwością przeszukania i zatrzymania rzeczy, a w postępowaniu przed KNF – z blokadą rachunku papierów wartościowych - pisze Jakub Znamierowski z kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

articleImage: Instytucje karnoprocesowe także w postępowaniach przed organami regulacyjnymi Własne

Jak zauważa autor komenatrza, prawo karne ingeruje niemal we wszystkie dziedziny życia gospodarczego. Obecne jest również w ustawie przewidującej ochronę konkurencji i konsumentów oraz ustawach normujących sektory regulowane, takie jak np. rynki kapitałowe czy energetyka. W ustawach tych przewidziane są nie tylko regulacje prawa karnego materialnego, w ramach których typizuje się poszczególne czyny zabronione charakterystyczne dla danej gałęzi gospodarki, lecz również instytucje wywodzące się z prawa karnego procesowego. Są to środki przymusu, których zastosowanie może stanowić dotkliwą ingerencję w prowadzoną działalność gospodarczą. Na czoło wysuwają się tutaj instytucje występujące w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Komisją Nadzoru Finansowego.

Jak podkreśla autor, stosowanie środków prawnych mogących dotkliwie ingerować w prowadzoną działalność gospodarczą nie jest bowiem domeną wyłącznie organów ścigania. Ważne jest zatem, aby mieć świadomość możliwości zastosowania instytucji o charakterze karnoprocesowym również przez inne podmioty i wiedzieć, jak w takim przypadku postępować. To pozwoli z jednej strony na właściwą współpracę z organami regulacyjnymi w ramach przewidzianych przez prawo, z drugiej zaś umożliwi zminimalizowanie niedogodności wiążących się ze stosowaniem wspomnianych instrumentów o charakterze karnoprawnym w toku poszczególnych postępowań z udziałem organów regulacyjnych. Więcej>>

10.08.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: codozasady.pl

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE