Strona główna » Wiadomości » Nowe prawo » Już obowiązuje procedura przyjmowania zgłoszeń naruszeń na rynku finansowym

Już obowiązuje procedura przyjmowania zgłoszeń naruszeń na rynku finansowym

09.05.17

Od 6 maja obowiązują przepisy określające zasady postępowania z odebranymi zgłoszeniami i ich przechowywania, a także informowania o sposobie odbierania zgłoszeń i o działaniach, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia.

articleImage: Już obowiązuje procedura przyjmowania zgłoszeń naruszeń na rynku finansowym fot. Thinkstock

W dniu 6.05.2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 25.04.2017 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 (Dz.U. poz. 879), które określa sposób odbierania zgłoszeń naruszeń lub potencjalnych naruszeń przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE L 173, s. 1), sposób postępowania z odebranymi zgłoszeniami i ich przechowywania, a także informowania o sposobie odbierania zgłoszeń i o działaniach, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia.

Rozporządzenie stanowi implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) nr 2015/2392 z 17.12.2015 r. w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do zgłaszania właściwym organom rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń tego rozporządzenia (Dz.Urz. UE L 332, s. 126).

Zgodnie z przepisami rozporządzenia KNF zapewnia możliwość odbierania zgłoszeń w formie: elektronicznej, pisemnej, telefonicznej lub osobiście przez wyznaczone osoby uprawnione do obsługi takich zgłoszeń. Komisja udostępnia na swojej stronie internetowej w oddzielnej, łatwo dostępnej zakładce informacje dotyczące odbierania zgłoszeń oraz działań, jakie mogą być podejmowane przez Komisję po przyjęciu zgłoszenia. Przepisy rozporządzenia zobowiązują KNF do przechowywania zgłoszeń w formie dokumentów pisemnych i elektronicznych, nagranych rozmów z osobami zgłaszającymi oraz protokołów z rozmów z takimi osobami w sposób zapewniający poufność danych osobowych.

Źródło: Dziennik Ustaw

09.05.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE