Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Kserokopia może być dowodem, ale poświadczona

Kserokopia może być dowodem, ale poświadczona

31.08.10
Kserokopia - jako odwzorowanie oryginału - może być uznana za odpis, jednakże pod warunkiem, poświadczenia jego zgodności z oryginałem - stwierdził Sąd Najwyższy.

Takie stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 10 lipca 2009 r., II CSK 71/09, LEX Nr 584201. Sąd Najwyższy, warunkując moc dowodową kserokopii od uprzedniego poświadczenia zgodności kserokopii z oryginałem, przyczynia się do stworzenia linii orzeczniczej w tym zakresie. Analogiczne bowiem stanowisko Sąd Najwyższy zajął już m.in. w wyroku z dnia 16 czerwca 2000 r., IV CKN 59/00, LEX Nr 533122 oraz w postanowieniu z dnia 27 lutego 1997 r., III CKU 7/97, LEX Nr 50764.

W wyroku z dnia 29 kwietnia 2009 r., II CSK 557/08, LEX Nr 584200, Sąd Najwyższy podkreślił, że dokumentem w aspekcie przepisów k.p.c. o dowodach jest oryginał. Sąd Najwyższy również uznał, że kserokopia - jako odwzorowanie oryginału - może być uznana za odpis dokumentu. Z kolei odpis dokumentu jest dokumentem wskazującym na istnienie dokumentu oryginalnego. Niepoświadczona podpisem strony kserokopia nie jest dokumentem. Warunkiem zatem uznania kserokopii za dokument jest umieszczone na niej i zaopatrzone podpisem poświadczenie jej zgodności z oryginałem.

W obydwu ww. wyrokach z 2009 r. Sąd Najwyższy odwołał się do kluczowej w tym temacie uchwały z dnia 29 marca 1994 r., III CZP 37/97, LEX Nr 4066, w której Sąd Najwyższy orzekł, że niepoświadczona podpisem strony kserokopia nie jest dokumentem. Sąd Najwyższy wskazał wtedy, że kodeks postępowania cywilnego nie zna pojęcia kserokopii, natomiast jako pojęciem przeciwstawnym pojęciu oryginału posługuje się pojęciem odpisu. Skoro jednak tak odpis, jak kserokopia stanowią odwzorowanie oryginału tyle tylko, że pierwszy metodą tradycyjną, a druga metodą nowoczesną, to istnieje podstawa do objęcia pojęciem odpisu także kserokopii. Wobec tego także do kserokopii można odnieść pogląd, że dokumentem prywatnym jest także odpis dokumentu. W postępowaniu opartym na dokumencie prywatnym źródłem wiadomości jest zawarte w nim i podpisane oświadczenie (art. 245 k.p.c.). Oznacza to, że dla uznania kserokopii za dokument prywatny, świadczący o istnieniu oryginału o odwzorowanej w niej treści, niezbędne jest oświadczenie o istnieniu dokumentu o treści i formie odwzorowanej kserokopią. Takim oświadczeniem będzie umieszczone na kserokopii i zaopatrzone podpisem poświadczenie zgodności kserokopii z oryginałem. Dopiero wtedy można uznać kserokopię za dokument prywatny świadczący o istnieniu oryginału o treści i formie w niej odwzorowanej. Bez wspomnianego poświadczenia kserokopia nie może być uznana za dokument.

Analiza charakteru prawnego kserokopii dokumentów doprowadziła do próby przyporządkowania ich do tzw. innych środków dowodowych, o których mowa w art. 308 k.p.c. W tej jednak kwestii jednoznaczne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 lutego 2007 r., II CSK 406/06, LEX Nr 453727. Zgodnie z poglądem wyrażonym w uzasadnieniu do wskazanego wyroku, niepoświadczona kserokopia nie jest dokumentem. Jeżeli zaś pismo nie może być uznane za dokument, nie może być ono też podstawą do prowadzenia dowodu w trybie art. 308 k.p.c. Odmienne ujęcie tego zagadnienia prowadziłoby do obejścia przepisów o dowodzie z dokumentu. Poza tym wymienione w art. 308 k.p.c. środki dowodowe ustawodawca zaliczył do "przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki". Oznacza to, że środki te, w tym także fotokopie, mają przedstawiać rzeczywistość poprzez zawarte w nich obrazy lub dźwięki, a nie przez opisy wyrażane pismem.

Zbliżone stanowisko zajął też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 listopada 2002 r., I CKN 1280/00, LEX Nr 78358. Sąd podkreślił, że przepis art. 308 k.p.c. wymienia fotokopie, do których nie zalicza się odbitek ksero. Gdyby zaś ustawodawca rzeczywiście chciał uczynić z kserokopii odrębny środek dowodowy, to wprowadziłby je obok fotokopii do art. 308 k.p.c., w ramach jednej z licznych nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Zwykła odbitka ksero (tj. odbitka niepotwierdzona, niestanowiąca dokumentu) nie może zastąpić dokumentu, na którego bazie powstała.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Prawa człowieka nie zawsze dla najuboższych

  Obrazek do artykułu: Prawa człowieka nie zawsze dla najuboższych

  Ubóstwo, a szczególnie skrajne, uniemożliwia często korzystanie z różnych usług społecznych, a nawet praw obywatelskich. Może to naruszać prawa człowieka, a więc prowadzić do odpowiedzialności władzy publicznej - twierdzi dr Adam Ploszka. Więcej

 • UE: Miniszczyt migracyjny bez decyzji

  Obrazek do artykułu: UE: Miniszczyt migracyjny bez decyzji

  Niedzielne spotkanie 16 przywódców krajów UE nie przyniosło konkretnego rozwiązania problemu migracji. Liderzy nie przyjęli deklaracji końcowej. Włochy przedstawiły swój plan m.in. w sprawie podziału migrantów; Niemcy chcą porozumień w mniejszych... Więcej

 • Prokurator upomniana za pisanie felietonów

  Obrazek do artykułu: Prokurator upomniana za pisanie felietonów

  Sąd dyscyplinarny przy prokuratorze generalnym uznał prokurator Beatę Mik – prokuratora Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku – winną przewinienia dyscyplinarnego. Ukarana została upomnieniem za niepoinformowanie prokuratora krajowego o "podjęciu... Więcej

 • Nie ma zgody wydawców i branży internetowej co do zasad korzystania z treści

  Obrazek do artykułu: Nie ma zgody wydawców i branży internetowej co do zasad korzystania z treści

  Musieliśmy szukać złotego środka w sprawie dyrektywy KE o ochronie praw autorskich i mam wrażenie, że projekt w obecnym kształcie, jest takim złotym środkiem - mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski. I dodaje, że jest za... Więcej

 • Senat: OZE, opłaty emisyjne, prawo farmaceutyczne i tachografy

  Obrazek do artykułu: Senat: OZE, opłaty emisyjne, prawo farmaceutyczne i tachografy

  Senat zbiera się w najbliższą środę, 27 czerwca i będzie obradował do piątku. Izba rozpatrzy m.in. ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawę, która wprowadza opłaty emisyjne oraz ustawę o tachografach. Więcej

 • Jolanta Filc IP: 83.8.* 01-05-2015
  Witam,mam pytanie, kolezanka stanela przed komisja na konkurs dyrektora szkoly, Nie dopuszczono Jej,poniewaz miala ksero dodowdu osobistego poswiadczone tylko przez dyrektora szkoły ,zarzucono jej,ze nie bylo jej podpisu pod kserem., Czy Komisja powinna nie uwzglednic to,ze miala dowod przy sobie i w ogole , czy to jest prawnie?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Attorney at Law 10-10-2014
  Wymóg poświadczenia kserokopii przez notariusza czy prawników korporacyjnych stanowi złamanie prawa do Sądu i tym samym Konstytucji RP. Przy dzisiejszej technice reprodukcji to nieżyciowe regulacje. Podobnie jak przymus adwokacko-radcowski.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • Niemogetegoczytac IP: 89.67.* 20-10-2014
   Składaj dokumenty w oryginale. Uwierz mi że prawnicy procesowi nie chcą poświadczać dokumentów i nie pobierają z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

   Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Jarek Wietrzykowski IP: 93.154.* 04-10-2014
  To wszystko jest wiadome od dawna a wypłynęło bowiem jakiś pazerny "prawnik" zauważył że może zadymić bo ta kwestia jest nieuregulowana prawnie.Pozostaje jeszcze jedno mianowicie kto może poświadczyć swoim podpisem za zgodność z oryginałem :czy tylko adwokat,instytucja uprawniona + inne czy sam zainteresowany .A jak sprawa wygląda w przypadku"klonu" dokumentu .Chodzi o fakt skaningu który jest nierozpoznawalny przez nasze "słabe oko".Tak więc znowu lipa bo znajdzie się ktoś co doda swoje 5 groszy do sprawy.
  Stopayeti

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • Niemogetegoczytac IP: 89.67.* 20-10-2014
   Dawno czegoś takiego nie przeczytałem.

   Przepisy są jednoznaczne.

   Dowodów w procesie może poświadczyć tylko adwokat i radca.

   Pan prezes i tajemnicza 'instytucja uprawniona' nie.

   Jaki pazerny prawnik?

   Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • Vera IP: 193.201.* 14-11-2014
   Oczywiście, że dokument za zgodność z oryginałem może poświadczyć strona, a niekoniecznie jej profesjonalny pełnomocnik.

   Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • alexpand IP: *.*.* 06-09-2010
  Z powyższego wyroku wynika że każdą kserokopię i odpis strona powinna dodatkowo podpisać poświadczając zgodność z oryginałem. Natomiast oryginalne dokumenty uprzednio wprowadzone do komputera jako fotografia nie muszą być poświadczane ponieważ stanowią fotokopię. Lecz wygląda na to że taką fotokopię wydrukowaną w kolorze czarnobiałym na domowej drukarce chyba trzeba jednak dodatkowo podpisać poieważ już stanowi odpis. Jak Sąd może odróżnić kserokopię od komputerowego odpisu kolorowej fotokopii.Te zagadnienia są istotne w trakcie postępowania sądowego na posiedzeniu lub rozprawie gdzie trzeba przeprowadzic postępowanie dowodowe. Natomiast odpisy i kserokopie wysłane przed rozprawą i posiedzeniem sądu muszą do tego czasu stanowić dowód w sprawie. Z tego wyroku wynika że nie trzeba korzystać z pomocy notariusza celem uwierzytelnienia odpisu czy kserokopii oryginalnego dokumentu. Wystarczy że strona sama własnoręcznym podpisem potwierdzi za zgodnosć z oryginałem kserokopię czy odpis.
  Moim zdaniem wszystkie odpisy i kserokopie wysłane do Sądu II instacji jako załączniki w postaci odpisów i kserokopii do apelacji powinny być w ten sposób dodatkowo podpisane i poświadczone za zgodność z oryginałem. Lecz , jak wynika z logiki tego wyroku, nie dotyczy to Sądu I instancji gdzie zostały wcześniej skierowane oryginały. Czy zostanie uzany odpis i kserokopia jako dowód w sytuacji gdy zamiast poświadczającego podpisu na kserokopii będzie widniał własnoręcznie sporządzony przez stronę napis , np. \"dowód nr. 570\". ?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE