Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Łatwiej z Kartą Polaka osiedlić się w Polsce

Łatwiej z Kartą Polaka osiedlić się w Polsce

08.01.16

Do pierwszego czytania skierowano komisyjny projekt ustawy o Karcie Polaka. Projekt dotyczy rozwiązań ułatwiających ich posiadaczom osiedlania się w Polsce w tym min. poprzez pakiet adaptacyjny oraz ułatwienia w zdobyciu obywatelstwa polskiego.

articleImage: Łatwiej z Kartą Polaka osiedlić się w Polsce fot. Thinkstock

Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość ubiegania się o Kartę Polaka za pośrednictwem wojewody, który będzie drugim, obok konsula, organem upoważnionym do przyznawania Karty Polaka. Zamysłem jest, aby z takiej możliwości korzystać mogli przede wszystkim obywatele krajów, w których posiadaczy Karty Polaka spotkać mogą represje ze strony władz. Jest to również pewna odpowiedź na istniejącą praktykę wydawania Kart Polaka w urzędach wojewódzkich położonych we wschodniej Polsce (dla obywateli Białorusi).
Ponadto posiadacz Karty Polaka zwolniony jest z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wizę krajową. W dotychczasowej redakcji mowa była o możliwości zwolnienia bądź refundacji takiej opłaty. Zmuszało to do pisania wniosków o zwolnienie z opłaty, itd., a  w praktyce posiadacze zawsze zwalniani byli z takich opłat, zatem zmiana ma charakter porządkujący - zapewniają autorzy projektu.
W projekcie zapisana została możliwość udzielenia jednorazowej pomocy osobie przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, otrzymanego na podstawie Karty Polaka, oraz członkom jej najbliższej rodziny; na refundację kosztów przejazdu do Polski, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, na częściowe pokrycie kosztów wynajmu lokalu mieszkalnego, na pokrycie kosztów związanych z podjęciem przez małoletniego nauki w Polsce.

Czytaj też>>Karta Polaka ma ułatwić...
Mowa jest też o możliwości udzielenia pomocy na pokrycie kosztów poniesionych na adaptację lub remont lokalu mieszkalnego.
Problemem  do tej pory był brak uregulowania zwrotu Karty Polaka, po uzyskaniu prawa stałego pobytu (teraz - karta traci ważność z mocy prawa, ale występują trudności w wyegzekwowaniu jej zwrotu, co rodzi pokusę nadużyć). Wydaje się zasadnym uregulowanie obowiązku zwrotu karty w systemie „karta za kartę”. Teskt ustawy>>>Ustawa o Karcie Polaka
 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o Karcie Polaka. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Sejm RP

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE