Strona główna » Wiadomości » Aktualności » LOT skarży KE za zgodę na przejęcie aktywów Airberlin przez easyJet

LOT skarży KE za zgodę na przejęcie aktywów Airberlin przez easyJet

04.07.18

Polskie Linie Lotnicze LOT wniosły do Sądu UE o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej zezwalającej na przejęcie aktywów linii lotniczych Airberlin, które zbankrutowały pod koniec ubiegłego roku, przez linie lotnicze easyJet. Zdaniem LOT, przejęcie to doprowadziło do nadmiernej koncentracji aktywów.

articleImage: LOT skarży KE za zgodę na przejęcie aktywów Airberlin przez easyJet fot. Thinkstock

W opublikowanej wczoraj w Dzienniku Urzędowym UE skardze LOT przedstawił siedem zarzutów. W pierwszym LOT twierdzi, że KE naruszyła art. 101* i 102 Traktatu oraz ich przepisy wykonawcze zawarte w rozporządzeniu 139/2004 w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, poprzez zaniechanie przeprowadzenia pełnej oceny skutków koncentracji niekorzystnych z punktu widzenia konkurencji, w tym m.in. oceny skutków koncentracji dla rynków właściwych ustalonych na podstawie modelu O&D. Ocena koncentracji w modelu O&D prowadzi tymczasem, zdaniem LOT, do wykrycia szeregu zakłóceń konkurencji przez nią powodowanych.

Następnie LOT zarzucił KE błędną ocenę skutków koncentracji w odniesieniu do możliwości świadczenia usług pasażerskiego transportu lotniczego oraz do lotnisk, których dotyczy koncentracja, dopuszczając się tym samym poważnego i oczywistego błędu w jej ocenie. Prawidłowo dokonane badanie analityczne koncentracji powinno prowadzić, zdaniem naszego narodowego przewoźnika, do wniosku, że jej przeprowadzenie wywrze szereg negatywnych skutków dla konkurencji, w tym doprowadzi do powstania pozycji dominującej Lufthansy w określonych portach lotniczych.

Zarzut trzeci dotyczy stwierdzenia, że KE naruszyła rozporządzenie nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty poprzez naruszenie zasad neutralności, przejrzystości i niedyskryminacji w przydzielaniu slotów w określonych portach lotniczych.

LOT uważa również, że KE naruszyła Wytyczne z 2004 roku w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw poprzez zaniechanie badania, czy rzekomy wzrost efektywności wywołany przedmiotową transakcją przeciwdziała jej negatywnym skutkom dla konkurencji.

Naruszone, zdaniem LOT-u zostały także przepisy traktatowe oraz przepisy służące ich wykonaniu w zakresie, w jakim Komisja nie nałożyła na Lufthansę odpowiednich zobowiązań, które przeciwdziałałyby istotnemu zakłóceniu konkurencji powodowanemu przez przedmiotową transakcję.

Kolejny zarzut szósty dotyczył stwierdzenia, że KE pogwałciła przepisy traktatowe, w tym art. 107 ust. 1 TFUE oraz przepisy służące ich wykonaniu poprzez zaniechanie uwzględnienia zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym wywoływanym przez przedmiotową transakcję w kontekście udzielonej Air Berlin pomocy państwa.

Wreszcie, LOT podniósł, że Komisja postąpiła niezgodnie z art. 296 TFUE poprzez niewystarczające uzasadnienie swojej decyzji.

Jak wynika ze statystyk postępowań przez TSUE, rzadko kiedy postępowania przeciwko Komisji Europejskiej rozstrzygane są na rzecz skarżących. O tym, czy LOT-owi uda się jednak przekonać Sąd UE, dowiemy się prawdopodobnie w ciągu 16 miesięcy od daty rozpoczęcia postępowania przed Trybunałem, tyle bowiem trwa średnia oczekiwania na wyroki dotyczące skarg.

Sprawie została nadana sygnatura T-296/18.

______________________

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.

Rafał Bujalski 04.07.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Europejskie

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE