Ministerstwo radzi, jak bronić się w e-sądzie

W związku z doniesieniami prasowymi o wykorzystywaniu e-sądu do zasądzania przedawnionych lub już spłaconych świadczeń oraz z mnożącymi się przypadkami nieprawidłowych doręczeń, Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało informację o działaniach, jakie może podjąć pozwany w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

articleImage: Ministerstwo radzi, jak bronić się w e-sądzie fot. Thinkstock

- E-sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze cieszy się nieustającą popularnością. Jednak wiele osób, występujących przed sądem, często nie ma wiedzy na temat przysługujących im praw – mówi wiceminister Jacek Gołaczyński. – Nasza ulotka zawiera podstawowe informacje na ten temat, opisane w przystępny sposób. Jestem przekonany, że okaże się ona przydatna - dodaje.

Z ulotki pozwany dowie się w jaki sposób wnieść przed e-sądem sprzeciw od nakazu zapłaty i zażalenie na nadanie przez sąd klauzuli wykonalności, jeżeli o całym postępowaniu dowiedział się dopiero po wszczęciu egzekucji. Ministerstwo przypomina, że na złożenie sprzeciwu pozwany ma dwa tygodnie od doręczenia nakazu zapłaty, a jeżeli bez swej winy temu terminowi uchybił, przysługuje mu możliwość jego przywrócenia. Resort podkreślił także - w związku z podnoszonym często w stosunku do EPU zarzutem, że nakaz zapłaty doręczany jest na niewłaściwy adres pozwanego - że gdy dochodzi do nieprawidłowego doręczania, termin na wniesienie sprzeciwu nie rozpoczyna biegu.

Opracowanie: Monika Sewastianowicz

Źródło: www.ms.gov.pl, stan z dnia 8 października 2012 r.

Data publikacji: 8 października 2012 r.