Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Można będzie jeździć bez dowodu rejestracyjnego - policjant sprawdzi w CEPIK-u

Można będzie jeździć bez dowodu rejestracyjnego - policjant sprawdzi w CEPIK-u

17.04.18

Obywatele poruszający się po Polsce pojazdami zarejestrowanymi w kraju będą zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC pojazdu. Informacje te będą możliwe do sprawdzenia w systemie CEPiK.

articleImage: Można będzie jeździć bez dowodu rejestracyjnego - policjant sprawdzi w CEPIK-u fot. Thinkstock

Rada Ministrów przyjęła we wtorek zaproponowany przez ministra cyfryzacji projekt zmian w ustawie  Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Przewiduje on, że kierowcy pojazdów zarejestrowanych w naszym kraju nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC) – jeśli poruszają się po terytorium Polski. Potwierdzenie posiadania dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego i ważnej polisy OC będzie następowało przez organ kontroli ruchu drogowego w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

Projekt przewiduje, że zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie wymienionych dokumentów, nastąpi po ogłoszeniu komunikatu ministra cyfryzacji wskazującego termin, od którego przepis będzie stosowany. Komunikat zostanie ogłoszony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
Pojawienie się takiego komunikatu będzie zapewne związane z uruchomieniem kolejnego etapu systemu CEPIK, co trochę się opóźnia.

Czytaj: NIK: CEPIK opóźniony i wciąż niedoskonały>>

W projekcie zaproponowano także zmiany dotyczące Centralnej Ewidencji Pojazdów, które umożliwią wprowadzanie do niej danych o demontażu bezpośrednio przez stacje demontażu i zapewnią tym podmiotom dostęp do CEP w tym zakresie.
Ponadto, zaproponowano optymalizację działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK 2.0. Poszczególne rozwiązania będą wprowadzane w terminach ogłaszanych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Zapewni to stopniowe wprowadzanie nowych funkcji systemu.

W projekcie zaproponowano m.in.:
• ujednolicenie danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) z zakresem danych o osobach i jednostkach uczestniczących w nabywaniu uprawnień do kierowania, gromadzonych w lokalnych ewidencjach i rejestrach przez starostów, marszałków województw i wojewodów;

• większą dostępność danych, m.in. przez wprowadzenie nowych możliwości pozyskiwania danych z Centralnej Ewidencji Kierowców do ponownego wykorzystania – za pomocą interfejsów wymiany danych – nieodpłatnie;

• wprowadzenie przepisów umożliwiających migrację danych o ośrodkach szkolenia, jeśli chodzi o świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Jak deklarują autorzy projektu, wprowadzane rozwiązania pozwolą na stopniowe uruchamianie kolejnych e-usług dla obywateli (m.in. „sprawdź swoje uprawnienia”, „sprawdź uprawnienia kierowcy”, „udostępnij swoje dane pracodawcy”). 

  Prawo o ruchu drogowym>>
 

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE