Strona główna » Wiadomości » Analizy i komentarze » Niełatwa rejestracja smaku lub zapachu jako znaku towarowego

Niełatwa rejestracja smaku lub zapachu jako znaku towarowego

04.11.17

Uzyskanie ochrony na znaki niekonwencjonalne, takie jak smak, zapach, dźwięk, kolor jako taki lub poruszający się obraz, jest znacznie trudniejsze niż w przypadku znaków konwencjonalnych, przedstawionych jako słowo albo grafika - pisze dr Karolina Sztobryn. 

articleImage: Niełatwa rejestracja smaku lub zapachu jako znaku towarowego fot. Thinkstock

Karolina Sztobryn
Niekonwencjonalne znaki towarowe
Część 1 – zapach i smak

Artykuł pochodzi z miesięcznika Europejski Przegląd Sądowy 2017/10>>

Przesłanki zdolności rejestrowej znaków konwencjonalnych i niekonwencjonalnych są jednak takie same, a ograniczenia w możliwości uzyskania prawa na znaki niekonwencjonalne nie wynikają z obowiązującego prawa w zakresie znaków towarowych, lecz z jego interpretacji dokonywanej przez Trybunał Sprawiedliwości (TS) oraz urzędy rozpatrujące zgłoszenia znaków. Orzecznictwo w zakresie znaków niekonwencjonalnych ma zatem wyjątkowe znaczenie w procedurze zgłaszania takich oznaczeń. Celem cyklu niniejszych artykułów będzie analiza wybranych wyroków TS i Sądu (d. SPI, dalej Sąd) oraz decyzji Urzędu Unii Europejskiej do Spraw Własności Intelektualnej (EUIPO lub Urząd) w zakresie znaków niekonwencjonalnych, która będzie zmierzać do sformułowania ogólnych wniosków dotyczących zasad rejestrowania takich znaków z uwzględnieniem zmian przepisów, które wejdą w życie od 1.10.2017 r. w odniesieniu do znaków Unii Europejskiej oraz najpóźniej do 14.01.2019 r. w odniesieniu do znaków krajowych w UE . W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane wnioski dotyczące znaków zapachowych i smakowych. Analiza kolejnych części będzie dotyczyć innych znaków niekonwencjonalnych, w tym dźwiękowych, składających się z kolorów i stanowiących kolor per se .

1. Wstęp
Ocena możliwości rejestrowych znaków niekonwencjonalnych nie jest jednoznaczna. Z jednej strony, znaki te stanowią atrakcyjną dla przedsiębiorców formę oznaczania swoich towarów lub usług, którą konsumenci coraz częściej traktują jako mającą na celu wskazanie pochodzenia produktów. Z drugiej zaś strony, udzielenie prawa na znaki niekonwencjonalne może stać w sprzeczności z interesem ogólnym przejawiającym się w powszechnej dostępności pomysłów dotyczących użycia określonego koloru, kształtu, zapachu lub smaku w związku z towarem lub usługą, a także w jednoznacznym określeniu zakresu przedmiotu przyznanej ochrony.
Trybunał Sprawiedliwości nieraz w swoim orzecznictwie dotyczącym znaków niekonwencjonalnych próbował wyważać interesy zgłaszających znaki niekonwencjonalne z interesami ogólnymi. Dokonywał tego w kontekście przesłanek warunkujących ochronę znaków towarowych, tj. graficznej przedstawialności oraz zdolności odróżniającej znaków. Brak spełnienia tych dwóch warunków, z przewagą jednak braku możliwości przedstawienia znaku w formie graficznej, jest obecnie najczęstszą przyczyną odmowy rejestracji zapachu i smaku jako znaku towarowego. Pomimo że wraz z wejściem w życie zmienionego art. 4 rozporządzenia nr 207/2009 oraz art. 3 dyrektywy 2015/2436 wymóg graficznego przedstawienia znaku zostanie zniesiony, to przedstawienie znaku w rejestrze będzie musiało nastąpić w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego. Aktualność zachowają też warunki wskazane w wyroku TS w sprawie Sieckmann , określające, że przedstawienie oznaczenia ma być jasne, precyzyjne, samodzielne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne .

Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Europejski Przegląd Sądowy

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE