Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Nowe przepisy mają lepiej chronić produkty regionalne

Nowe przepisy mają lepiej chronić produkty regionalne

23.03.16

Skuteczniejsza ochrona zarejestrowanych produktów regionalnych - to cel przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustawy ws. rejestracji i ochrony nazw i oznaczeń produktów rolnych.

articleImage: Nowe przepisy mają lepiej chronić produkty regionalne fot. Thinkstock

Jak podało Centrum Legislacyjne Rządu, celem projektowanej nowelizacji ustawowej jest poprawa funkcjonowania oraz zwiększenie przejrzystości systemu ochrony oraz rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych. W praktyce chodzi o skuteczniejszą ochronę spożywczych produktów regionalnych.

Efektem nowych regulacji ma być wzmocnienie systemu kontroli i nadzoru nad prawidłowym stosowaniem nazw produktów zarejestrowanych jako: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. Przewidziano także wskazanie zasad stosowania określenia jakościowego „produkt górski”.

Nowe przepisy mają uszczelnić również system nadzoru nad jednostkami certyfikującymi upoważnionymi do kontrolowania oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności. Wskazano czyny, za które będą nakładane kary pieniężne na jednostki certyfikujące. Głównego Inspektora Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych zobowiązano do publikowania informacji statystycznych o producentach produktów zarejestrowanych jako chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. Głównego Inspektora zobowiązano także do publikowania na swojej stronie internetowej wykazu producentów mających ważne świadectwo jakości lub ważny certyfikat zgodności. Konsumentom zapewni to łatwiejszy dostęp do informacji o producentach.

Wprowadzenie nowych regulacji oznacza wdrożenie przepisów wynikających z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Wprowadzono także zmiany do obowiązujących regulacji ustawowych, które wynikają z dotychczasowej praktyki ich stosowania oraz doprecyzowano aktualnie obowiązujące przepisy. W projekcie ustawy uwzględniono też wnioski wynikające ze sprawozdania specjalnego nr 11/2011 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Czy koncepcja systemu oznaczeń geograficznych i zarządzanie nimi umożliwiają skuteczność” oraz wnioski ze sprawozdań z audytów prowadzonych przez Europejskie Biuro ds. Żywności i Weterynarii w latach 2012 i 2013 w kilku państwach członkowskich UE.

Nowe rozwiązania powinny obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: CIR

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE