Strona główna » Wiadomości » Analizy i komentarze » Nowe unijne prawo ma lepiej chronić nasze dane

Nowe unijne prawo ma lepiej chronić nasze dane

02.10.17

Zacieśnienie wzajemnej współpracy i lepsza koordynacja działań w zakresie ochrony danych osobowych, które mają – ze swej natury – wymiar transgraniczny – to najważniejsze elementy nowego unijnego prawa, które w przyszłym roku wejdzie w życie – pisze dr Maciej Kawecki.

articleImage: Nowe unijne prawo ma lepiej chronić nasze dane fot. Thinkstock

Jak pisze autor wydanej właśnie książki Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca administracyjna w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w okresie poprzedzającym przygotowanie nowych przepisów w krajach UE coraz częściej wyrażano poglądy o konieczności podjęcia odpowiednich kroków stanowiących odpowiedź na wzrastającą wymianę danych osobowych. - Jak wykazały konsultacje z obywatelami UE przeprowadzone za pośrednictwem kwestionariusza Eurobarometru, obecnie obowiązujące ramy prawne nie zapobiegły jednak rozdrobnieniu sposobów realizacji ochrony danych osobowych w całej Unii, ugruntowaniu niepewności prawnej oraz upowszechnieniu istniejącego w społeczeństwie poglądu, zgodnie z którym z działalnością prowadzoną w internecie wiążą się istotne ryzyka. Jednej z przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się w niewystarczającym zakresie prowadzenia szeroko rozumianej współpracy w sprawach ochrony danych osobowych – pisze autor we wstępie do publikacji.

Jak podkreśla, oprócz uregulowania w nowym kacie prawnym wielu doniosłych kwestii z punktu widzenia ochrony prywatności, jak przykładowo profilowanie czy przetwarzanie danych osobowych dzieci, szczególny nacisk położono właśnie na ustalenie nowych mechanizmów współpracy. - Ustawodawca unijny, decydując się na przeprowadzenie reformy zasad ochrony danych osobowych, po raz pierwszy zdecydował się więc na wprowadzenie złożonych procedur współpracy aktem prawa unijnego, jakim jest rozporządzenie, przechodząc tym samym od przewidzianej dyrektywą 95/46 harmonizacji zasad ochrony danych do ich unifikacji. Nie może zatem dziwić, iż projektowane nowe zasady prowadzonej współpracy nie tylko wywołały dyskusję na temat zasadności ich przyjęcia i ich skuteczności, ale stały się też przyczynkiem dla refleksji nad obecnie obowiązującymi podstawami prawnymi jej prowadzenia – czytamy we wprowadzeniu do książki.

Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca administracyjna, Maciej Kawecki

Wydawca publikacji podkreśla, że poruszane w pracy zagadnienia, obok bogatego wprowadzenia w tematykę unijnej reformy danych osobowych, w znacznej części stanowią praktyczny komentarz do części przepisów ogólnego rozporządzenia w zakresie, w jakim reguluje ono mechanizmy współpracy w sprawach ochrony danych osobowych.

W opracowaniu autor szczegółowo omawia m.in.:
• zakres przedmiotowy ogólnego rozporządzenia,
• współpracę w sprawach indywidualnych i abstrakcyjnych,
• ochronę danych osobowych w sprawach karnych w Unii Europejskiej,
• prawne konsekwencje przyjęcia rozporządzenia jako instrumentu reformy ochrony danych osobowych.
Według autora i wydawcy, publikacja przeznaczona jest w szczególności dla administratorów bezpieczeństwa informacji i przyszłych inspektorów ochrony danych, pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną danych osobowych, a także dla sędziów, adwokatów i radców prawnych.

Więcej o publikacji>> 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: profinfo

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE