Strona główna » Wiadomości » Nowe prawo » Od czwartku wyższe kary za znęcanie się nad zwierzętami

Od czwartku wyższe kary za znęcanie się nad zwierzętami

19.04.18

Od czwartku obowiązują wyższe kary za znęcanie się nad zwierzętami, za ich zabicie grozi 3 lata więzienia, a w przypadku szczególnego okrucieństwem nawet 5 lat. Sprawca będzie też musiał  zapłacić od 1000 do 100 tys. nawiązki na cel związany z ochroną zwierząt.

articleImage: Od czwartku wyższe kary za znęcanie się nad zwierzętami fot. Thinkstock

Ustawa została przyjęta w styczniu br. Zaostrza obowiązujące obecnie kary - dotychczas za zabicie zwierzęcia można było trafić za kratki na dwa lata. Do tej pory sąd mógł też, ale nie musiał, orzec nawiązkę w granicach od 500 do 100 tys. zł.

Jak poinfomorwało LEX.pl Ministerstwo Sprawiedliwości, orzekano ją średnio w 39 proc. skazań, przy czym w 88 proc. kwota ta nie przekraczała 1000 zł. Teraz będzie to obligatoryjne, a dolna stawka nawiązki wzrasta do 1000 zł.

Znęcałeś się nad zwierzęciem - nie możesz mieć kolejnego
W myśl ustawy sąd może też wobec sprawcy znęcania się nad zwierzęciem orzec zakaz posiadania zwierząt (będzie to obligatoryjne w przypadku szczególnego okrucieństwa), także gdy postępowanie zostanie warunkowo umorzone.

Kolejnym ważnym rozwiązaniem jest wprowadzenia możliwości orzekania zakazu wykonywania zawodu związanego z ochroną zwierząt - jednak tylko wtedy gdy znęcanie sią nastąpiło w związku z wykonywanym zawodem.

Ważny społeczny sygnał, konieczne skuteczne ściganie
Jak mówi w rozmowie z LEX.pl adwokat Karolina Kuszlewicz, ekspertka w zakresie prawnej ochrony zwierząt, zaostrzenie kar to ważny społeczny sygnał, że państwo poważnie traktuje przestępstwa wobec zwierząt.

- Natomiast to nie kwestia surowości kary jest istotą problemu prawnej ochrony zwierząt w Polsce. W mojej ocenie, samo zaostrzenie kar nie wpłynie znacząco na poprawę losu zwierząt. Podstawą jest właściwe ściganie sprawców tych przestępstw i kierowanie przez organy ścigania aktów oskarżenia przeciw nim. Dopóki większość spraw będzie umarzana, dopóty sądy nie będą miały szansy orzekać wyższych kar - dodaje.
 
Adwokat podkreśla, że nadal w Polsce większość tego typu spraw jest umarzanych. 

- Pamiętajmy, że to sądy wymierzają kary, a żeby do tego doszło, najpierw sprawca musi być wykryty, muszą zostać postawione mu zarzuty, a następnie skierowany akt oskarżenia do sądu. Innymi słowy - jeśli sprawa zostanie umorzona przez policję albo nastąpi odmowa jej wszczęcia, wówczas, co oczywiste, nie będzie tego ostatecznego elementu w postaci surowej kary - dodaje.

W jej opinii chodzi przede wszystkim o podnoszenie świadomości społecznej i  uwrażliwienie organów ścigania, "by te sprawy traktowały poważnie". Jak dodaje istotny byłby też organ państwowy powołany do ochrony zwierząt - rzecznik praw zwierząt, pełnomocnik do ochrony praw zwierząt.

- W tej ustawie pojawia się nowe narzędzie, ważne w praktyce - a mianowicie możliwość orzeczenia zakazu posiadania zwierząt w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego. Zakaz ten będzie orzekany na okres do 2 lat. Dotychczas ustawa nie dawała takich możliwości i zakaz posiadania zwierząt można było uzyskać tylko w przypadku prawomocnego skazania. Teraz będzie dotyczył również sprawcy uznanego za winnego, ale wobec którego sąd odstępuje od wymierzenia kary i poddaje sprawcę próbie. Nowelizacja daje więc sądowi możliwość orzeczenia w takiej sytuacji zakazu posiadania zwierząt, co jest formą ochrony zwierząt przed ewentualną krzywdą ze strony takich osób - wskazuje ekspertka.

 

 


 

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE