Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Od przyszłego roku ma być jedna inspekcja żywnościowa

Od przyszłego roku ma być jedna inspekcja żywnościowa

17.02.16

Zasada „od pola do stołu” ma stanowić bazę wyjściową do przeprowadzenia reform w zakresie kontroli żywności. A skutkiem ma  być zintegrowanie wszystkich procesów kontrolnych i monitorujących w całym łańcuchu żywnościowym.

articleImage: Od przyszłego roku ma być jedna inspekcja żywnościowa fot. Thinkstock

Podczas dzisiejszego posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została omówiona, opracowana w resorcie, koncepcja organizacji pracy nad reformą instytucjonalną na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywności w Polsce.

Jak informuje resort, jest ona oparta na zintegrowanym podejściu „od pola do stołu” i powinna stanowić bazę wyjściową do przeprowadzenia reform w sferze instytucjonalnej. Polegać ona powinna na zintegrowaniu wszystkich procesów kontrolnych i monitorujących w całym łańcuchu żywnościowym. Konsekwencją takiego podejścia jest potrzeba skonsolidowania wszystkich instytucji zaangażowanych w nadzór nad tym łańcuchem.

Obecnie taki nadzór sprawują 3 inspekcje nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także w części swoich kompetencji Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzorowana przez Ministra Zdrowia, a także Inspekcja Handlowa funkcjonująca w ramach struktury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W myśl opracowanej koncepcji planowane jest powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ) jako części administracji niezespolonej.
Z punktu widzenia obowiązków nałożonych na organy państwa, skonsolidowanie inspekcji zapewni lepszą organizację pracy, optymalne wykorzystanie bazy laboratoryjnej, specjalistycznego sprzętu dotychczasowych inspekcji, a także ich zasobów kadrowych i majątkowych. Na skutek połączenia inspekcji zostaną także wyeliminowane przypadki dotyczące dublowania się lub nakładania kompetencji w niektórych obszarach objętych nadzorem, a jednocześnie nastąpi zintegrowanie procesów, które obecnie są rozczłonkowane i rozproszone w wielu instytucjach. Zintegrowana w nowej inspekcji kontrola szeroko rozumianego bezpieczeństwa i jakości produktów, które trafiają bezpośrednio do konsumenta zapewni pełniejszą ochronę zdrowia i lepiej zabezpieczy interesy konsumentów. Konsolidacja pozwoli na szybsze i kompleksowe przeprowadzenie kontroli u przedsiębiorcy zapobiegając zwielokrotnianiu ich poprzez dotychczasowe, odrębne instytucje, co niejednokrotnie utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej.


Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz>>>

Według autorów projektu trzeba zintegrować wszystkie zadania związane z nadzorem w łańcuchu żywnościowym, a nie tylko te podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Bardzo ważne jest ustanowienie organów Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności na poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym jako organów administracji niezespolonej. Za przyjęciem takiego zhierarchizowanego modelu organizacyjnego nowej inspekcji przemawia charakter jej zadań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa żywności, a w konsekwencji ochronę zdrowia i życia konsumentów - czytamy w oświadczeniu resortu rolnictwa.
Zdaniem jego autorów, skonsolidowanie wielu rozproszonych do tej pory procesów kontrolnych zapewni także optymalne wykorzystanie zasobów finansowych, administracyjnych i techniczno-laboratoryjnych.
Resort rolnictwa uważa, że niezależnie od sposobu utworzenia PIBŻ, poprzez przejęcie istniejących instytucji lub utworzenie nowej inspekcji proponuje się powołanie przez Ministra Rolnictwa Zespołu do spraw reformy instytucjonalnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywności w Polsce. Zapewnic to ma ciągłość działań konsolidowanych inspekcji przed formalnym powołaniem instytucji.

Według autorów przyjętej dziś koncepcji odrębność prawna, instytucjonalna i organizacyjna PIBŻ w pełni zagwarantuje jej niezależność operacyjną w stosunku do innych centralnych instytucji państwowych.

Przewiduje się, że nowa inspekcja zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2017 roku.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE