Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Od wczoraj działa elektroniczny system certyfikacji przywozu produktów ekologicznych

Od wczoraj działa elektroniczny system certyfikacji przywozu produktów ekologicznych

20.04.17

Nowy system certyfikacji elektronicznej pozwoli lepiej monitorować import produktów ekologicznych, ograniczając ewentualne nadużycia w przywozie oraz zmniejszając obciążenia administracyjne podmiotów gospodarczych i organów administracji publicznej.

articleImage: Od wczoraj działa elektroniczny system certyfikacji przywozu produktów ekologicznych fot. Thinkstock

W praktyce, zgodnie z unijnym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1842 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do elektronicznych świadectw kontroli dotyczących przywożonych produktów ekologicznych i niektórych innych elementów oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do wymogów dotyczących konserwowanych lub przetworzonych produktów ekologicznych i przekazywania informacji świadectwa przywozu produktów ekologicznych zostają włączone do zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego (TRACES) - istniejącego unijnego elektronicznego systemu śledzenia przemieszczania produktów spożywczych w całej UE.

___________________________________________________________________________

Czytaj też: TRACES umożliwi śledzenie przywozu produktów ekologicznych w internecie >>>

___________________________________________________________________________

Dla importera produktów ekologicznych spoza UE oznacza to, że wystawianie i zatwierdzanie świadectwa kontroli przywożonych przez niego produktów ekologicznych odbywać się będzie z wykorzystaniem informatycznego systemu internetowego (należy jednak pamiętać, że do 19 października 2017 r. obok certyfikacji elektronicznej możliwa będzie również certyfikacja w wersji papierowej). Importer będzie miał obowiązek zgłaszania przesyłki w celu dopuszczenia do obrotu oraz informowania o planowanym przywozie produktów ekologicznych poprzez system TRACES. W tym celu powinien on złożyć do jednostki certyfikującej pełny opis prowadzonej działalności, obejmujący jego siedzibę i działalność przewozową, punkty wejścia produktów na terytorium Unii oraz wszelkie inne obiekty, których zamierza użyć do składowania przywożonych produktów do czasu ich dostawy do pierwszego odbiorcy oraz informować o wsze-lkich zmianach opisu działalności. Obowiązkiem importera będzie także informowanie jednostki certyfikującej za pośrednictwem systemu TRACES o przewidzianym terminie przywozu importowanych produktów rolnictwa ekologicznego na terytorium UE oraz zgłoszenie przesyłki do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, jako organu właściwego sprawdzającego przesyłkę produktów ekologicznych przed dopuszczeniem jej do swobodnego obrotu w Unii.

___________________________________________________________________________

Więcej na ten temat w komentarzu praktycznym dr inż. Anny Ostasiewicz:

Zmiany w zakresie importu produktów ekologicznych - system TRACES >>>

___________________________________________________________________________

Nowelizacja przepisów w zakresie importu produktów ekologicznych wprowadziła też kolejny obowiązek - podanie numeru świadectwa kontroli w zgłoszeniu celnym, przed dopuszczeniem do obrotu przesyłki. Importer lub pierwszy odbiorca, z chwilą przyjęcia przesyłki produktów rolnictwa ekologicznego, ma obowiązek potwierdzić w wystawionym w systemie elektronicznym świadectwie kontroli, że odbiór przesyłki został przeprowadzony zgodnie z wymaganiami prawa w tym zakresie. Do tej pory obowiązkiem importera było przechowywanie oryginału świadectwa kontroli do celów kontrolnych przez okres 2 lat. Wprowadzenie systemu elektronicznego ma dodatkowo gwarantować dostępność informacji przez cały obowiązkowy okres przechowywania.

Reasumując, wszystkie etapy od powiadomienia jednostki certyfikującej, pod kontrolą której się znajduje importer, oraz wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych o planowanym przywozie produktów ekologicznych z państwa trzeciego, wysyłki produktów ekologicznych z państwa trzeciego, poprzez kontrolę graniczną i dopuszczenie do swobodnego obrotu w kraju członkowskim UE lub poinformowanie o nieprawidłowościach, będą zarejestrowane w systemie elektronicznym. 

____________________

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.

Rafał Bujalski 20.04.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Europejskie

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE