Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Po upadku wołomińskiego banku MF chce zmian w nadzorze

Po upadku wołomińskiego banku MF chce zmian w nadzorze

15.01.16

Usprawnienie procesu nadzoru nad rynkiem finansowym, w szczególności w świetle ostatnich wydarzeń związanych z upadłością SBRiR w Wołominie (SK Bank) – to cel zmian w ustawie zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów. Projekt wczoraj trafił do konsultacji.

articleImage: Po upadku wołomińskiego banku MF chce zmian w nadzorze fot. Thinkstock

Jak podkreśla resort, proponowane zmiany dotyczą banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Nowelizacja przyznaje KNF uprawnienie polegające na możliwości zlecenia ponownego badania wyceny zabezpieczeń wierzytelności w stosunku do wszystkich podmiotów prowadzących działalność depozytowo-kredytową. Co do zasady badanie może być obecnie zlecone przez podmiot nadzorowany w ramach realizacji wymogów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie tworzenia rezerw celowych związanych z działalnością banków i realizacji wymogów Rekomendacji S. - Brak jest aktualnie podstaw umożliwiających zlecenie podmiotom nadzorowanym lub bezpośrednio wybranemu przez KNF rzeczoznawcy ponownej wyceny, nawet wówczas gdy istnieją przesłanki pozwalające uznać, że przedkładana przez podmiot wycena jest dokonana w sposób nierzetelny i nie odzwierciedla rzeczywistej wartości przedmiotu zabezpieczenia – czytamy w uzasadnieniu do zmian.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo bankowe i inne akty prawne. Przepisy
 • rzetelna i aktualna wiedza
 • darmowa wysyłka od 50 złZdaniem MF taka sytuacja miała miejsce m.in. w przypadku SK Banku, gdzie uprawnienia KNF pozwalające na zalecenie Bankowi weryfikacji wielkości operatów szacunkowych nie spowodowało utworzenia przez Bank adekwatnego poziomu odpisów (pomimo wykazania wzrostu wartości kredytów z utratą wartości) do czego podstawą dla Banku były kolejne, budzące wątpliwości wyceny. Ministerstwo rekomenduje więc udzielenie takiego uprawnienia organowi nadzoru.
Jednocześnie w projekcie ustawy przewidziano rozszerzenie katalogu przesłanek powołania przez KNF zarządu komisarycznego w banku, na wzór przepisów ustawy o skok. Zgodnie z przepisami art. 73 i art. 73a tej ustawy przesłankami ustanowienia zarządcy komisarycznego w kasie są:
– powstanie groźby zaprzestania spłacania zobowiązań,
– nieprzekazanie przez zarząd programu naprawczego,
– nieskuteczność realizacji programu naprawczego,
– rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa w działalności.
Zgodnie natomiast z przepisami ustawy – Prawo bankowe katalog przesłanek powołania zarządu komisarycznego obejmuje jedynie brak przekazania przez zarząd programu postępowania naprawczego oraz nieskuteczność realizacji programu postępowania naprawczego.
Według autorów projektu sytuacje polegające na "powstaniu groźby zaprzestania spłacania zobowiązań", jak również polegające na "rażącym lub uporczywym naruszaniu przepisów prawa w działalności" mogą mieć także miejsce w banku i organ nadzoru powinien mieć również możliwość zastosowania środka w postaci powołania zarządu komisarycznego.
Zaproponowane zmiany zmierzają ponadto do uproszczenia i skrócenia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustanowienia zarządcy/zarządu komisarycznego, co ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa środków pieniężnych klientów. Jednocześnie uproszczenie sposobu procedowania nie uniemożliwia kontroli rozstrzygnięć organu nadzoru.
Jak informuje MF, projekt ustawy został wysłany do resortów i organizacji skupiających banki komercyjne, spółdzielcze i kasy z prośbą o uwagi.
 

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: MF
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Już we wrześniu mandat zapłacimy kartą

  Obrazek do artykułu: Już we wrześniu mandat zapłacimy kartą

  W przyszłym tygodniu Sejm rozpatrzy projekt, który pozwala na płacenia mandatu karnego kartą płatniczą, o ile funkcjonariusz ją nakładający dysponuje odpowiednim urządzeniem i poinformuje kierowcę o takiej możliwości. Więcej

 • MS nie zmieni przepisów o karach za utrudnianie kontaktów z dziećmi

  Obrazek do artykułu: MS nie zmieni przepisów o karach za utrudnianie kontaktów z dziećmi

  Zdaniem sędziów rodzinnych i rzecznika praw obywatelskich obowiązujące obecnie przepisy nie pozwalają na skuteczne egzekwowanie kar za utrudniania drugiemu rodzicowi kontaktów z dzieckiem. Resort sprawiedliwości twierdzi jednak, że nie jest tak źle i... Więcej

 • Kolejna polska firma korzysta ze wsparcia planu Junckera

  Obrazek do artykułu: Kolejna polska firma korzysta ze wsparcia planu Junckera

  W ramach wspierania szybko rozwijających się firm i tworzenia nowych miejsc pracy Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił firmie Sits kredytu w wysokości 67 mln PLN (ok. 16 mln EUR) na budowę nowego zakładu produkcji mebli tapicerowanych w... Więcej

 • Ubezpieczyciele mają chronić dane klientów

  Obrazek do artykułu: Ubezpieczyciele mają chronić dane klientów

  Ubezpieczyciele – jako podmioty, które w związku z prowadzoną działalnością przetwarzają duże ilości danych osobowych – są zobowiązani do zabezpieczania zebranych informacji w najlepszy możliwy sposób – również przez szyfrowanie, które w obliczu... Więcej

 • Kradzież ponad 400 zł będzie przestępstwem

  Obrazek do artykułu: Kradzież ponad 400 zł będzie przestępstwem

  Minister sprawiedliwości chce obniżyć z 500 do 400 zł granicę, powyżej której kradzież będzie przestępstwem. Ma to przyczynić się do skuteczniejszej walki z plagą drobnych kradzieży, przywłaszczeń, paserstwa bądź zniszczenia cudzej rzeczy, która... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE