Strona główna » Wiadomości » Analizy i komentarze » Prawo o nieruchomościach zmieniane co kwartał

Prawo o nieruchomościach zmieniane co kwartał

09.10.17

Ustawa o gospodarce nieruchomościami była wielokrotnie zmieniana, przy czym liczne zmiany, często drobne, wprowadzane były innymi ustawami niż ustawy zmieniające samą ustawę o gospodarce nieruchomościami – przy okazji wprowadzania bądź zmian innych ustaw - pisze Ewa Bończak-Kucharczyk

articleImage: Prawo o nieruchomościach zmieniane co kwartał fot. Thinkstock

Jak zauważa autorka wydanej właśnie książki Ustawa  o gospodarce nieruchomościami, Komentarz, stało się to już tak popularną praktyką, że prawie nie ma kwartału, w którym by nie dokonano co najmniej jednej, a najczęściej kilku zmian przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Najszerszych zmian dokonano obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. ustawą z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829), po których ukazał się w Dzienniku Ustaw z dnia 23 kwietnia 2014 r. (poz. 518) kolejny tekst jednolity ustawy o gospodarce nieruchomościami. Później jednak wprowadzano kolejne, szersze lub węższe zmiany i ogłoszono kolejny tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), po czym można było obserwować wiele następnych zmian, ujętych w tekście jednolitym ogłoszonym w Dzienniku Ustaw z dnia 23 grudnia 2016 r. (poz. 2147), jednak już 1 stycznia 2017 r. weszły w życie kolejne, obszerne zmiany omawianej ustawy (opublikowane w Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 r. poz. 2260).


Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz Ewa Bończak-Kucharczyk

Jak podkreśla wydawca książki, w komentarzu zaprezentowano zagadnienia dotyczące gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład publicznych zasobów nieruchomości. Przedstawiono procedury związane z ich obrotem i gospodarowaniem. Kompleksowo omówiono kwestie związane z wywłaszczaniem, ograniczaniem praw do nieruchomości, wyceną, scaleniem i podziałem nieruchomości, co powoduje, że dotyczące ich konkluzje będą pomocne w rozwiązywaniu wielu praktycznych problemów. Przeanalizowano również niektóre zagadnienia związane z własnością lokali uregulowane w ustawie o własności lokali oraz kwestie dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W czwartym wydaniu publikacji szerzej odniesiono się do problematyki tzw. gruntów warszawskich w związku ze zmianami wynikającymi m.in. z ustawy z 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1271), tzw. małej ustawy warszawskiej. Ze względu na obszerność zmian przepisów dokonanych ustawami z 16.12.2016 r., dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz gospodarowania nieruchomościami przez jednostki organizacyjne Skarbu Państwa (a także przez jednostki samorządu terytorialnego) szeroko omówiono ich znaczenie i skutki, starając się jednocześnie wskazywać niejasności i mankamenty nowych przepisów. Przedstawiono także znaczenie uregulowań, wchodzących w życie 1.01.2018 r., bez których omówienia sens zmian obowiązujących od 1.01.2017 r. nie byłby do końca jasny.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: profinfo

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE