Strona główna » Wiadomości » Analizy i komentarze » Prawo pomocy społecznej będzie na nowo skomentowane

Prawo pomocy społecznej będzie na nowo skomentowane

08.09.17

Ostatnie dwa lata to okres ponownego wzrostu liczby zmian w prawie socjalnym. Nie ominęły one również pomocy społecznej, a w szczególności ustawy o pomocy społecznej - pisze prof. Stanisław Nitecki w recenzji do przygotowywanego właśnie do publikacji komentarza na ten temat.

articleImage: Prawo pomocy społecznej będzie na nowo skomentowane Wolters Kluwer

Jak podkreśla autor recenzji do książki, fakt ten skutkuje tym, że dotychczasowe opracowania o charakterze komentarzowym utraciły już w części swoją aktualność, a tym samym konieczne jest ponowne spojrzenie na wcześniej komentowane zagadnienia, jak również omówienie nowych rozwiązań wprowadzonych do ustawy.

A jak dodaje autorka książki Iwona Sierpowska, radca prawny i profesor Uniwersytetu SWPS, komentarz uwzględnia zmiany w prawie, z których najważniejsze to:
- ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw,
- ustawa z 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej,
- ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- ustawa z 5 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Obecne wydanie uwzględnia m.in. zmiany dotyczące: obniżenia wieku emerytalnego, wprowadzenia projektu socjalnego, ustalania sytuacji dochodowej, w tym nieuwzględniania określonych świadczeń w dochodzie, funkcjonowania ogrzewalni i noclegowni, przyznawania zasiłku stałego osobom niepełnosprawnym, wykorzystywania narzędzi elektronicznych w pracy urzędniczej i środowiskowej, łączenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz finansowania działań pomocy społecznej ze środków Unii Europejskiej.

W porównaniu z poprzednim wydaniem szerzej omówiono zagadnienia związane z: miejscem zamieszkania, prowadzeniem wspólnego gospodarstwa domowego, bezdomnością i udzielaniem schronienia, dochodem, ustalaniem prawa do świadczeń i ich zakresem, świadczeniem nienależnie pobranym, kierowaniem i odpłatnością za pobyt w domu pomocy społecznej, zwrotem świadczeń, właściwością miejscową organów pomocy społecznej, superwizją i statusem prawnym pracownika socjalnego.

- Podkreślić należy, że Autorka w przedstawionej wersji Komentarza nie ograniczyła się wyłącznie do omówienia regulacji wprowadzonych do komentowanej ustawy czy też w niej zmienionych, lecz odwołując się do bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz najnowszej literatury uaktualniła komentarze do poszczególnych przepisów - pisze w sowjej recenzji prof. Stanisław Nitecki.
Jego zdaniem warto podkreślić dwie cechy recenzowanego komentarza. Pierwszą z nich jest wykorzystanie w nim dorobku orzecznictwa sądów administracyjnych. - Ten element nadaje prowadzonym rozważaniom atrybut praktyczności, ponieważ odbiorca tego opracowania może w sposób przystępny uzyskać wiedzę na temat przyjmowanych linii orzeczniczych w judykaturze. Sygnalizowana cecha jest szczególnie oczekiwana przez praktyków pomocy społecznej, którzy przy podejmowaniu trudnych decyzji szukają wsparcia i wskazówek jak rozwiązać nurtujący ich problem. Drugą cechą komentarza jest problemowe ujęcie poruszanych zagadnień. Ta cecha recenzowanego komentarza jest szczególnie ceniona przez dogmatyków, którzy spoglądają na poszczególne problemy w szerszej perspektywie i starają się uchwycić reguły występujące w danej sferze życia publicznego. Ze wskazaną cechą łączy się jeszcze jedno zagadnienie, a mianowicie Autorce udało się w recenzowanym komentarzu odejść od kazuistyki, która przyczynia się do utraty umiejętności globalnego spojrzenia na poruszane zagadnienia - czytamy w recenzji.
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: profinfo

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE