Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Projekt: dożywotnia kara pozbawienia wolności już nie tylko z nazwy

Projekt: dożywotnia kara pozbawienia wolności już nie tylko z nazwy

12.01.18


Do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu skierowany został rządowy projekt zmian w kodeksie karnym, zaostrzający odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej oraz wprowadzający kwalifikowane ich postacie.

articleImage: Projekt: dożywotnia kara pozbawienia wolności już nie tylko z nazwy Fot. Flickr/Pawel Marchewka/Źródło - Pawel Marchewka's photostream/Lic. CC by

Istotne obostrzenie odpowiedzialności za ten typ przestępstw będzie dotyczyć odpowiedzialności sprawców działających w warunkach recydywy obejmującej czyny przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (nowy art. 64a k.k.).

Popełnienie przestępstwa tego typu w warunkach recydywy będzie prowadziło do obligatoryjnego wymierzenia przez sąd kary pozbawienia wolności w granicach nie niższych od podwójnej wysokości dolnego zagrożenia do najwyższego ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Skazany w warunkach redycydywy będzie mógł ponadto ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu trzech czwartych kary pozbawienia wolności. Okres próby będzie wynosił 3 lata, a sąd obligatoryjnie zadecyduje o oddaniu warunkowo zwolnionego pod dozór. Proponowane rozwiązanie będzie przy tym stanowić lex specialis względem instytucji recydywy specjalnej zwykłej i szczególnej przewidzianych w art. 64 § 1 i 2 k.k.

Projekt zawiera propozycję, by sąd mógł zadecydować o wyłączeniu możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia, w przypadku wymierzenia kary dożywotniego pozbawienia wolności wobec sprawcy zabójstwa w związku ze zgwałceniem na szkodę małoletniego, popełnionym w związku z zaburzeniem preferencji seksualnych. Skazany mógłby wówczas liczyć jedynie na indywidualny akt łaski prezydenta.

Projektowane rozwiązania odnoszą się również do środków karnych mających na celu ochronę pokrzywdzonego i zapewnienie mu wolności od obawy przed kontaktem ze sprawcą przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Chodzi tutaj przede wszystkim o dodatkową podstawę obligatoryjnego (na wniosek pokrzywdzonego) orzeczenia środka w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym lub zbliżania się do niego, w razie skazania za takie przestępstwo.
LEX Navigator Postępowanie Karne >>

Marek Sondej 12.01.18

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE