Strona główna » Wiadomości » Analizy i komentarze » Prywatna ochrona to element polityki bezpieczeństwa

Prywatna ochrona to element polityki bezpieczeństwa

02.06.17

Precyzyjne wyznaczenie granic działania państwa w zakresie ochrony bezpieczeństwa jest ważne dla praw i wolności obywateli – pisze prof. Jolanta Jabłońska-Bonca w kontekście burzliwego rozwoju w Polsce usług ochroniarskich.

articleImage: Prywatna ochrona to element polityki bezpieczeństwa fot. Thinkstock

We wstępie do wydanej właśnie książki pt. Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje - podmioty - zadania - normy - konteksty autorka stwierdza, że akceptacja prywatnych firm wiąże się z modelem społeczeństwa obywatelskiego, który zasadniczo wychodzi od społecznej zdolności do samosterowania, gdzie państwu przypisana jest subsydiarna funkcja ochrony własności i wolności. - Czy tak widziany układ sił to tylko idea czy rekonstrukcja rzeczywistości? – pyta.
Jak zauważa, współczesne państwa wycofują się z pewnych obszarów działalności albo pozostają odpowiedzialne za realizację tych zadań, ale powierzają ich wykonanie podmiotom prywatnym i przyjmują jedynie rolę organizatora.
Zdarza się, że państwa częściowo odstępują od ich realizacji na rzecz podmiotu prywatnego. W końcu bywa tak, że zadania po pewnym czasie wracają do aparatu państwa. Pojawiają się też nowe, ważne społecznie zadania, od początku uznawane za pozapaństwowe. Czy te zjawiska mają wpływ na granice systemu prawa i na porządek prawny? – zastanawia się autorka.

Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje - podmioty - zadania - normy - konteksty


Wydana przez Wolters Kluwer Polska książka zawiera wyniki badań przeprowadzonych w ramach grantu "Prywatna ochrona bezpieczeństwa i jej normy. »Niepaństwowe prawo?«". Objęto nimi podmioty zajmujące się prywatną ochroną bezpieczeństwa, ich zadania oraz tworzone przez te podmioty akty legislacji autonomicznej. Autorka odpowiada na pytanie, czy i ewentualnie jakie są wzajemne zależności między związkiem:
1. organizacji pozapaństwowych i państwa oraz
2. norm pozaprawnych ("niepaństwowego prawa") i prawa.

W książce analizowane są kwestie zmian sposobu ochrony bezpieczeństwa przez państwa w XXI w. i ich wpływ na prawo oraz pozycję innych regulacji, poziom zaufania obywateli do państwa, a także znaczenie prywatnych podmiotów ochrony bezpieczeństwa. Autorka ustala, że normy tworzone przez podmioty prywatne mają obecnie znaczenie przekraczające wewnętrzne ramy firm i tworzą wraz z prawem policentryczny, złożony system źródeł ochrony bezpieczeństwa, który powinien być poddawany systematycznie szczegółowym badaniom teoretycznoprawnym.

Więcej o publikacji>>

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: profinfo

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE