Strona główna » Wiadomości » Analizy i komentarze » Przymusowe terapie to tylko eksperymenty?

Przymusowe terapie to tylko eksperymenty?

18.08.15

Medycyna nie zna metod prowadzenia efektywnej terapii zaburzeń w warunkach przymusu, a zwłaszcza izolacji. A więc przymusowe oddziaływania terapeutyczne, wpisane w treść środków zabezpieczających, mają charakter eksperymentalny - pisze dr Filip Ciepły z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

articleImage: Przymusowe terapie to tylko eksperymenty? fot. Thinkstock

FILIP CIEPŁY

Środki zabezpieczające – do zmiany czy likwidacji?

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Państwo i Prawo" 7/2015

I. Wprowadzenie
Największa nowelizacja kodeksu karnego od czasu jego wejścia w życie obejmuje również środki zabezpieczające[1]. Do najważniejszych zmian w tym zakresie należą: a) stworzenie nowego katalogu środków zabezpieczających (elektroniczna kontrola miejsca pobytu, terapia, terapia uzależnień, pobyt w zakładzie psychiatrycznym, nakazy i zakazy z art. 39 pkt 2–3 k.k.); b) rozszerzenie kategorii sprawców, wobec których środki mogą być stosowane (niepoczytalni, o poczytalności w znacznym stopniu ograniczonej, z zaburzeniami preferencji seksualnych, niebezpieczni przestępcy z zaburzeniem osobowości, uzależnieni); c) przyjęcie ogólnej reguły dotyczącej momentu rozpoczęcia i czasu wykonywania środków zabezpieczających, co oznacza, że mają mieć z zasady charakter postpenalny i być stosowane na czas nieokreślony. Proponowane rozwiązania są ujęte nowatorsko i kompleksowo, choć jednocześnie stanowią konsekwentną kontynuację nowelizacji antypedofilskich z lat ubiegłych i kodyfikację niektórych rozwiązań przewidzianych w ustawie z 22.11.2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób[2] (dalej: ustawa o przestępcach niebezpiecznych), pośpiesznie uchwalonej w celu zapobiegnięcia zwolnieniu niemal setki skazanych, którym w 1989 r. karę śmierci zamieniono na 25 lat pozbawienia wolności[3]. Uwagi krytyczne do projektu nowelizacji kodeksu karnego zgłosiły Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego[4] i Helsińska Fundacja Praw Człowieka[5].

Wydaje się, że nowelizacja kodeksu karnego może być dobrą okazją do całościowego spojrzenia na ideę stosowania środków zabezpieczających w świetle aktualnej wiedzy medycznej i współczesnych założeń aksjologicznych. Funkcją środków zabezpieczających jest ochrona społeczeństwa przed jednostkami niebezpiecznymi, ale po krytyce zabezpieczenia nieleczniczego u podstaw ich usprawiedliwienia leżą dwa aksjomaty: a) przekonanie o skuteczności przymusowego leczenia zaburzeń psychicznych; b) założenie o możliwości sformułowania przez organ orzekający trafnej (rzeczywistej, adekwatnej) prognozy kryminologicznej (predykcja kryminalna). Celem niniejszego opracowania jest analiza tych aksjomatów i przez ich pryzmat sformułowanie oceny zasadności stosowania środków zabezpieczających.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Państwo i Prawo

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE