Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Rząd chce lepiej zdefiniować misję mediów publicznych

Rząd chce lepiej zdefiniować misję mediów publicznych

17.04.18

Doprecyzowanie definicji misji publicznej i sposobu rozliczania tej misji oraz wprowadzenie nowego dokumentu - karty powinności - to cel przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych.

articleImage: Rząd chce lepiej zdefiniować misję mediów publicznych fot. Thinkstock

Przygotowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego projekt przewiduje dostosowanie polskich przepisów do zasad wspólnego rynku Unii Europejskiej  w zakresie zagadnień związanych z radiofonią i telewizją.

Czytaj: Rząd ma dwa pomysły na abonament radiowo-telewizyjny>>

Najważniejsze założenia zmian to:
Doprecyzowanie definicji misji publicznej jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz katalogu zadań misyjnych.
• Wprowadzenie karty powinności, w której szczegółowo określone będą zadania misyjne nadawców publicznych na 5 lat (karta powinności będzie wynikać z porozumienia zawieranego przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji).

Stworzenie procedury tzw. uprzedniej oceny przewidywanych istotnych usług medialnych, które będą mogły być finansowane ze środków publicznych. Każda istotna nowa usługa nadawcy publicznego po konsultacjach społecznych oceniana byłaby przez organ nadzorujący nadawców pod kątem jej wartości publicznej i wpływu na rynek. Organ nadzorujący będzie decydował o możliwości stworzenia nowej usługi i finansowania jej ze środków publicznych. Jednostka publicznej radiofonii i telewizji planująca rozpoczęcie świadczenia nowej istotnej usługi będzie musiała ją wskazać w projekcie karty powinności. 

Wprowadzenie jednoznacznych przepisów dotyczących ograniczenia publicznego finansowania do kosztów netto misji publicznej oraz zasad nadzoru nad ewentualną nadmierną rekompensatą w tym zakresie. Gdy jednostka publicznej radiofonii i telewizji otrzyma więcej środków publicznych niż wynoszą koszty misji publicznej, co do zasady, będzie musiała zwrócić nadwyżkę. Jednoznacznie wskazano, że przychody ze źródeł publicznych mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację misji publicznej. Źródła przychodów jednostek publicznej radiofonii i telewizji nie zmienią się.

Uregulowanie zasad skutecznego nadzoru nad jakością realizacji misji publicznej, m.in. przez doprecyzowanie obowiązków sprawozdawczych nadawców i poszerzenie kompetencji nadzorczych nad nadawcami. Wprowadzono także możliwość wydawania wiążących zaleceń dotyczących realizacji misji, a w przypadku gdy nie byłyby one realizowane – nakładania kar finansowych na osoby zarządzające działalnością nadawców.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r.

  Prawo mediów >>
 

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE