Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Rzecznik TSUE: małżonek tej samej płci to też współmałżonek

Rzecznik TSUE: małżonek tej samej płci to też współmałżonek

13.01.18

Państwo nie pozwalające na zawieranie małżeństw osób tej samej płci nie może odmówić prawa pobytu osobie, która zawarła taki związek w innym kraju Unii - stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE.

articleImage: Rzecznik TSUE: małżonek tej samej płci to też współmałżonek fot. Thinkstock

- Chociaż państwa członkowskie mają prawo decydowania, czy chcą dopuścić możliwość zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci w swoim porządku prawnym, to nie mogą naruszać swobody przebywania na ich terytorium obywatela Unii, odmawiając wydania jego współmałżonkowi tej samej płci, będącemu obywatelem państwa trzeciego, prawa stałego tam pobytu - czytamy w orzeczeniu TSUE.

Relu Adrian Coman, obywatel rumuński, i Robert Clabourn Hamilton, obywatel amerykański, wspólnie zamieszkiwali przez okres czterech lat w Stanach Zjednoczonych, po czym w 2010 r. zawarli związek małżeński w Brukseli. W grudniu 2012 r. R.A. Coman i jego małżonek zwrócili się do rumuńskich organów o wydanie im dokumentów umożliwiających R.A. Comanowi podjęcie pracy i stały pobyt wraz z jego małżonkiem w Rumunii.
W uzasadnieniu wniosku oparli się na dyrektywie w sprawie wykonywania prawa do swobodnego przemieszczania się, która zezwala współmałżonkowi obywatela Unii, który skorzystał z tej swobody, do dołączenia do niego w państwie członkowskim, w którym ów obywatel przebywa.

Organy rumuńskie odmówiły jednak wydania R.C. Hamiltonowi zezwolenia na pobyt, twierdząc między innymi, że nie może on w Rumunii zostać uznany za „współmałżonka” obywatela Unii, gdyż wspomniane państwo członkowskie nie uznaje małżeństw jednopłciowych.

R.A. Coman i R.C. Hamilton zaskarżyli decyzję tych organów do rumuńskich sądów. Rozpoznając pytanie prawne, z którym zwrócono się do niego w ramach tego sporu, Curtea Constituţională (sąd konstytucyjny, Rumunia) zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o rozstrzygnięcie, czy R.C. Hamiltonowi, jako współmałżonkowi obywatela Unii, który skorzystał ze swobody przemieszczania się, przysługuje prawo stałego pobytu w Rumunii.

  LEX Prawo Europejskie >>

W opinii  wydanej w czwartek 11 stycznia br. rzecznik generalny Melchior Wathelet wyjaśnił na początku, że problem prawny występujący w sporze w postępowaniu przed sądem rumuńskim nie dotyczy legalizacji małżeństwa zawartego przez osoby tej samej płci, ale swobody przemieszczania się obywatela Unii. Tymczasem, chociaż państwa członkowskie mają prawo decydowania, czy chcą dopuścić możliwość zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci w swoim porządku prawnym, to muszą one przestrzegać swoich zobowiązań wynikających ze swobody przemieszczania się obywateli Unii.

Rzecznik generalny stwierdził następnie, że dyrektywa nie zawiera żadnego odesłania do prawa państw członkowskich w celu ustalenia statusu „współmałżonka”, wobec czego pojęciu temu należy nadać w całej Unii autonomiczną i jednolitą wykładnię. Rzecznik generalny podkreślił w tym względzie, że o ile pojęcie „współmałżonka” w rozumieniu dyrektywy odnosi się do prawnego stosunku małżeństwa, o tyle jest ono neutralne z punktu widzenia płci i niezależne od miejsca, w którym takie małżeństwo zostało zawarte. W tym kontekście rzecznik generalny uważa, że z uwagi na ogólne zmiany społeczne, które w ostatnim dziesięcioleciu zaszły w państwach członkowskich Unii w kwestii dopuszczenia możliwości zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci, należy zmienić dotychczasowe orzecznictwo Trybunału, zgodnie z którym pojęcie „współmałżonka”, zgodnie z definicją powszechnie przyjętą przez państwa członkowskie, oznacza związek dwóch osób odmiennej płci.

Rzecznik generalny zwrócił również uwagę, że pojęcie „współmałżonka” siłą rzeczy wiąże się z życiem rodzinnym, które podlega takiej samej ochronie zarówno na gruncie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, jak i na gruncie europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC). W tym względzie rzecznik generalny przypomniał, że Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) uznał, iż pary jednopłciowe, z jednej strony, mogą tworzyć życie rodzinne, z drugiej strony zaś powinny mieć możliwość uzyskania prawnego uznania i prawnej ochrony ich związku. Europejski Trybunał Praw Człowieka stanął również na stanowisku, że w dziedzinie łączenia rodzin cel polegający na ochronie rodziny pojmowanej tradycyjnie nie może stanowić uzasadnienia dla dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

W tych okolicznościach rzecznik generalny doszedł do wniosku, że pojęcie „współmałżonka” w rozumieniu dyrektywy obejmuje również współmałżonków tej samej płci. W konsekwencji osoby takie również mogą stale przebywać na terytorium państwa członkowskiego, w którym ich współmałżonek podjął działalność jako obywatel Unii w następstwie skorzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się. Wniosek ten pozostaje aktualny również w przypadku państwa, z którego ów obywatel pochodzi, w sytuacji gdy – jak w przypadku R.A. Comana i R.C. Hamiltona – po okresie stałego pobytu w innym państwie członkowskim, w którym ów obywatel rozwinął lub umocnił życie rodzinne, powraca on do tego państwa.

Źródło: curia.europa.eu

13.01.18

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Gersdorf do prezydenta: nadal jestem I prezesem SN

  Obrazek do artykułu: Gersdorf do prezydenta: nadal jestem I prezesem SN

  Zgodnie z Konstytucją moja kadencja w Sądzie Najwyższym trwa do 30 kwietnia 2020 roku i nie może zostać skrócona żadną ustawą - napisała sędzia Małgorzata Gersdorf w liście skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy. Więcej

 • Uchwała SN: wymierzona kara nie może być zmieniona przez sprostowanie

  Obrazek do artykułu: Uchwała SN: wymierzona kara nie może być zmieniona przez sprostowanie

  Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wyroku jest dopuszczalne, gdy kara zapisana jest inaczej cyfrą, a inaczej słownie. Jednak sąd musi przeanalizować wcześniej treść wyroku, przy uwzględnieniu kwalifikacji prawnej przestępstwa, podstaw... Więcej

 • Czworo sędziów SN chce zaskarżyć uchwały KRS

  Obrazek do artykułu: Czworo sędziów SN chce zaskarżyć uchwały KRS

  Sędzia Józef Iwulski zamierza odwołać się od uchwały KRS, a sędziowie Anna Owczarek, Maria Szulc i Wojciech Katner skierowali do Krajowej Rady Sądownictwa pisma z prośbą o treść uchwał na temat ich dalszego orzekania, które zamierzają zaskarżyć. Więcej

 • PiS zmienia ustrój sądów powszechnych

  Obrazek do artykułu: PiS zmienia ustrój sądów powszechnych

  Nowelizacja ustawy o prokuraturze dotyczy nie tylko SN, ale też sądów powszechnych. Za jej sprawą odwołanie przeniesionego sędziego rozpatrywać będzie KRS a nie kolegium sądu apelacyjnego. Będzie możliwe też obniżenie uposażenie sędziego w stanie... Więcej

 • Piąta nowelizacja ma przyspieszyć zmiany w SN

  Obrazek do artykułu: Piąta nowelizacja ma przyspieszyć zmiany w SN

  Sejm przystąpił dziś do pracy nad zmianami w ustawach o Sądzie Najwyższym i KRS, które mają pozwolić na szybsze powołanie nowych sędziów i nowego I prezesa. Jeśli ustawa zostanie uchwalona na tym posiedzeniu, to do zmian w SN może dojść w ciągu kilku... Więcej

 • Chyba nie doczytał tej dyrektywy IP: 87.239.* 15-01-2018
  Oj nie popisał się Pan Rzecznik. Albo popisał się szukaniem dziury w całym. W tej dyrektywie jest osobny przepis, którym uregulowano sytuację np. partnera zarejestrowanego itp (czyli członka zinstytucjonaliz. związku innego niż powszechnie rozumiane małż.). Czyli nie było żadnego pola żeby widzieć szersze rozumienie 'współmałżonka', bo tego szerszego rozumienia dotyczy osobny przepis dyrektywy.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE