Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: można Chomikuj.pl nazywać pirackim portalem

SA: można Chomikuj.pl nazywać pirackim portalem

29.05.14

Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok zezwalający wydawcom na określanie portalu Chomikuj.pl stosującym praktyki pirackie. Przy okazji sąd zdefiniował obowiązki tego typu portalu w odniesieniu do praw autorskich.

articleImage: SA: można Chomikuj.pl nazywać pirackim portalem fot. Thinkstock

Jak poinformowała Polska Izba Książki, Sąd Apelacyjny w Warszawie 23 maja br. utrzymał w mocy wyrok oddalający powództwo o naruszenie dóbr osobistych kolejnych administratorów portalu chomikuj.pl, tj. FS File Solutions i Piotra Truszkowskiego przez Polską Izbę Książki. Sąd Apelacyjny uznał, że zamieszczenie w komunikacie na stronie internetowej Izby informacji dotyczącej pozwu grupowego, stwierdzającej, że chomikuj.pl stosuje praktyki pirackie i nielegalnie publikuje utwory objęte ochroną prawa autorskiego nie narusza dóbr osobistych administratorów tego portalu.

Zarabiają na ułatwianiu kopiowania plików
Przedstawiając ustnie motywy rozstrzygnięcia sąd wyjaśnił, że złożenie pozwu mieści się w zakresie uprawnień każdego podmiotu, a kwestionowana wypowiedź wyjaśnia przyczyny, dla których pozew grupowy miał być złożony. Sąd zwrócił uwagę na odrębność dóbr osobistych administratora od opinii o portalu internetowym. Zdaniem Sądu Apelacyjnego nie ulega wątpliwości, że na chomikuj.pl dostępne są nielegalne kopie utworów. Fakt ten przyznawał również FS File Solutions w toku postępowania.
Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia Sądu Okręgowego, że serwis chomikuj.pl stosuje system zachęt do zamieszczania na kontach „chomików” popularnych plików, które chętnie pobierane są przez innych użytkowników, a także dostarcza narzędzi umożliwiających szybkie kopiowanie plików i pobiera opłaty.

Historia sporu
23 kwietnia 2012 roku cypryjska spółka FS File Solutions, będąca administratorem chomikuj.pl, złożyła pozew przeciwko Polskiej Izbie Książki o naruszenie dóbr osobistych. Na stronie internetowej Polskiej Izby Książki został zamieszczony komunikat o zamiarze wystąpienia z pozwem grupowym przeciwko chomikuj.pl, ponieważ chomikuj.pl stosuje praktyki pirackie i nielegalnie publikuje utwory objęte ochroną prawa autorskiego.
FS File Solutions domagała się nakazania Polskiej Izbie Książki usunięcia tego sformułowania ze strony internetowej oraz opublikowania przeprosin. W toku procesu do sprawy przystąpił Piotr Truszkowski, poprzedni administrator chomikuj.pl, z analogicznymi żądaniami.
Więcej: Portal chomikuj.pl pozwał Polską Izbę Książki>>>

Wydawcy działali w interesie społecznym
Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo w całości. Zdaniem Sądu Okręgowego, wypowiedź zamieszczona na stronie Polskiej Izby Książki naruszyła dobra osobiste administratorów chomikuj.pl, ale wyłączona jest bezprawność takiego naruszenia, ponieważ Polska Izby Książki działała w interesie społecznym, a portal chomikuj.pl nie korzysta z wyłączenia odpowiedzialności za treści umieszczane na portalu chomikuj.pl, ponieważ nie jest tzw. biernym hostingodawcą.
Więcej: Polska Izba Książki nie musi przepraszać Chomikuj.pl>>>
Od tego wyroku apelację wniosła spółka FS File Solutions i Piotr Truszkowski, zarzucając wyrokowi Sądu Okręgowego naruszenie art. 24 kodeksu cywilnego i uznanie, że nie doszło do naruszenia dóbr osobistych, a także błędne zastosowanie art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustalenie, że administrator chomikuj.pl nie korzysta z wyłączenia odpowiedzialności za treści umieszczane na tym portalu.

Spór o istotę sprawy
10 października 2013 roku Sąd Apelacyjny uchylił wspomniany wyrok i zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania wskazując, że Sąd Okręgowy winien przeprowadzić całościową analizę zakwestionowanego komunikatu i ustalić, czy ma ona charakter ocenny, czy też jest wypowiedzią o faktach, a ponadto powinien w szerszym zakresie przeprowadzić postępowanie dowodowe,
dopuszczając dowody zaoferowane przez Polską Izbę Książki a oddalone przez Sąd Okręgowy i ustalić zasady odpowiedzialność administratora chomikuj.pl.
Wyrok Sądu Apelacyjnego zaskarżyła z kolei Polska Izba Książki zażaleniem do Sądu Najwyższego. Polska Izba Książki podniosła, że w sprawie nie zaistniały podstawy do zwrotu sprawy do ponownego rozpoznania, ponieważ Sąd Okręgowy rozpoznał istotę sprawy. 19 marca 2014 roku Sąd Najwyższy uwzględnił zażalenie i uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego.

Nie było naruszenia dóbr osobistych
Rozpoznając ponownie apelację, Sąd Apelacyjny podzielił rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego, dodając, że w sprawie w ogóle nie doszło do naruszenia dóbr osobistych, a określenie portalu chomikuj jako pirackiego było uzasadnione.

Jak podkreśla w wydanym oświadczeniu Polska Izba Książki, walorem sprawy jest podjęcie przez sądy obu instancji próby zrównoważenia ochrony praw autorskich i praw dostawców usług internetowych. Sądy zdefiniowały pojęcie hostingodawcy i
zakres jego odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich w internecie. Sądy zgodnie uznały, że istnieje potrzeba odróżnienia hostingodawcy biernego, którego działalność ogranicza się do
czynności technicznych od aktywnego, którego zakres działań jest szerszy. Zasady odpowiedzialności w każdym z przypadków są odmienne. Sądy słusznie odwołały się do orzecznictwa wspólnotowego oraz założeń dyrektywy dotyczącej ecommerce. 

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Chomikuj.pl odpiera zarzuty wydawców

  Obrazek do artykułu: Chomikuj.pl odpiera zarzuty wydawców

  Rzecznik portalu Chomikuj.pl twierdzi, że Polska Izba Książki zapowiada pozew zbiorowy przeciwko jego właścicielowi w odpowiedzi na już złożony pozew o zniesławienie. Więcej

 • Chomikuj.pl zapowiada ostrą walkę z wydawcami

  Obrazek do artykułu: Chomikuj.pl zapowiada ostrą walkę z wydawcami

  Po informacji, że wydawcy książek zamierzają złożyć pozew zbiorowy przeciwko portalowi umożliwiającemu wymienianie się plikami w sieci, jego właściciele dziś organizują swoją konferencję prasową. A wcześniej sami pozwali wydawców. Więcej

 • Będzie proces zbiorowy przeciw Chomikuj.pl

  Obrazek do artykułu: Będzie proces zbiorowy przeciw Chomikuj.pl

  Polskiej Izbie Książki udało się zebrać kilkanaście firm potrzebnych do złożenia pozwu zbiorowego przeciwko portalowi, który skanuje książki i udostępnia je bez rozliczania się z wydawcami. Więcej

 • Wydawcy książek chcą pozwać Chomikuj.pl

  Polska Izba Książki przygotowuje pozew zbiorowy przeciwko portalowi Chomikuj.pl. Na portalu tym znajdują się dziesiątki tysięcy pirackich wersji książek, którymi dzielą się między sobą internauci. Więcej

 • RPO: demonstranci przed Sejmem nie złamali prawa

  Obrazek do artykułu: RPO: demonstranci przed Sejmem nie złamali prawa

  Demonstranci blokujący 16 grudnia wyjazd posłów z Sejmu nie złamali prawa, tylko stosowali "radykalny środek politycznej ekspresji" - uważa rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Ma on wątpliwości, czy uczestników tego protestu można ścigać za... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE