Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Sejm: prawo łowieckie zmieni system odszkodowań

Sejm: prawo łowieckie zmieni system odszkodowań

29.03.16

Za szkody łowieckie wywołane przez pięć podstawowych gatunków zwierząt leśnych odpowiadać będzie skarb państwa, reprezentowany przez wojewodę - zakłada projekt Prawa łowieckiego, który będzie rozpatrywany jutro przez Sejm.

articleImage: Sejm: prawo łowieckie zmieni system odszkodowań fot. Thinkstock

Jutro, tj. 30 marca br. na plenarnym posiedzeniu Sejm zajmie się poselkim projektem zmiany ustawy Prawo łowieckie.
Projekt dotyczy fundamentalnych zmian w zakresie odpowiedzialności za szkody łowieckie wyrządzane przez pięć podstawowych gatunków zwierząt łownych. Przewiduje przeniesienie odpowiedzialności w zakresie wypłaty odszkodowania na skarb państwa, reprezentowany przez właściwego wojewodę.
Biorąc pod uwagę narastający w ostatnich latach problem szkód łowieckich w rolnictwie oraz wielokrotnie podnoszone postulaty środowiska rolniczego w tej sprawie, należy uznać włączenie odpowiedzialności skarbu państwa za te szkody jako kierunek słuszny i dający nadzieję na złagodzenie problemu ekonomicznego szkód łowieckich - - piszą w opinii członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych .

Jednak jak zauważa Krajowa Rada projekt nie odnosi się w żadnym stopniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z 10 lipca 2014 r. w związku z zapisem o tworzeniu obwodów łowieckich oraz naruszeniem konstytucyjnego prawa własności.
Związek Powiatów Polskich także pozytywnie odnosi się do uregulowania zasad dochodzenia odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną. Zastrzeżenia budzi propozycja, aby wniosek o dokonanie oględzin oszacowanie szkód był składany do wójta, który następnie przekazywałby ten wniosek do właściwego wojewody. Proponowana
regulacja przedłuży całe postępowanie czyniąc z urzędu gminy swoisty punkt wysyłkowy.
W tym kontekście wątpliwości może budzić także dalsze postępowanie w przypadku braków formalnych wniosku oraz trybu ich uzupełniania.
 

Dowiedz się więcej z książki
Poszukiwanie dowodów przestępstw gospodarczych
 • rzetelna i aktualna wiedza
 • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Sejm RP
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Większe dyscyplinowanie myśliwych

  Obrazek do artykułu: Większe dyscyplinowanie myśliwych

  Jeśli koło łowieckie w ciągu trzech lat nie wykona planów pozyskania zwierzyny, wydzierżawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę dzierżawy bez zachowania terminów - zakłada poprawka do projektowanej noweli Prawa łowieckiego, jaką poparła sejmowa... Więcej

 • Myśliwy nie odwoła się do sądu od związkowej kary

  Obrazek do artykułu: Myśliwy nie odwoła się do sądu od związkowej kary

  Ukarany karą dyscyplinarną członek Polskiego Związku Łowieckiego nie ma prawa do wniesienia odwołania do sądu. To sprzeczne z konstytucją – twierdzi Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która przedstawiła Trybunałowi Konstytucyjnemu opinię w tej... Więcej

 • Senat pracuje nad projektem ustawy o języku migowym

  Obrazek do artykułu: Senat pracuje nad projektem ustawy o języku migowym

  Projekt nowelizacji zmierza do nałożenia obowiązku udostępniania usługi komunikowania się oraz świadczenia usług tłumacza języka migowego również na jednostki systemu ratownictwa medycznego, Policję, straż gminną oraz Państwową Straż Pożarną. Więcej

 • Projekt: zmiany w zasadach rejestracji zwierząt

  Obrazek do artykułu: Projekt: zmiany w zasadach rejestracji zwierząt

  Opublikowano rządowy projekt ustawy, doprecyzowujący m.in. przepisy o rejestracji zwierząt koniowatych oraz zmniejszający obciążenia administracyjne posiadaczy niektórych zwierząt gospodarskich. Więcej

 • Upadłość możliwa częściej niż raz na 10 lat

  Jednym ze skutków przeprowadzenia postępowania upadłościowego może być umorzenie zobowiązań upadłego, których nie udało się zaspokoić w postępowaniu upadłościowym, pomimo iż przeprowadzono likwidację majątku dłużnika. Ustawodawca wprowadził jednak... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE