Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Senat: dwie zmiany w procedurze cywilnej

Senat: dwie zmiany w procedurze cywilnej

06.11.17

Senat zajmie się w środę podwójną  nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego. W pierwszej - przewiduje się ochronę praw wierzycieli, w drugiej - sądy opiekuńcze będą mogły zlecać kuratorom sądowym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawie leczenia odwykowego.
 

articleImage: Senat: dwie zmiany w procedurze cywilnej Fot. Flickr/Pawel Marchewka/Źródło - Pawel Marchewka's photostream/Lic. CC by

W środę i czwartek 9‒10 listopada 2017 r. odbędzie się 49. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzy na nim projekt Komisji Ustawodawczej  – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece  powinien zapewnić skuteczniejszą ochronę praw wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia na majątku dłużnika: hipoteki przymusowej, zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości bez księgi wieczystej, hipoteki morskiej, zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 

Wychowanie w trzeźwości
Druga nowelizacja kpc zwiazana jest z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, która dotyczy zasad przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez kuratorów sądowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Na mocy nowelizacji sądy opiekuńcze będą mogły zlecać kuratorom sądowym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych także w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w sprawach opiekuńczych.  Na zlecenie sądu kuratorzy sądowi będą mogli również przeprowadzać wywiady środowiskowe w sprawach dotyczących zastosowania obowiązkowego leczenia odwykowego wobec osoby uzależnionej od alkoholu, a także umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym lub przyjęcia do domu pomocy społecznej bez jej zgody.
 

Sprzedaż detaliczna
Senat zajmie się również ustawą o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (projekt rządowy). Na jej mocy tzw. podatek od sklepów wielkopowierzchniowych nie byłby pobierany przez cały 2018 r., ale dopiero od przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od 1 stycznia 2019 r. Konieczność przedłużenia zawieszenia stosowania przepisów podyktowana jest ryzykiem wydłużonego czasu rozpatrywania skargi Polski na decyzję Komisji Europejskiej, dotyczącą podatku od sprzedaży detalicznej.

Odszkodowanie dla dzieci urodzonych w więzieniach

Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) jest przyznanie dzieciom matek, pozbawionych wolności na podstawie uznanych za nieważne orzeczeń, urodzonych w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia lub których matka w okresie ciąży przebywała w takich miejscach, uprawnień do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa. Projekt nowelizacji to realizacja postulatów zawartych w petycji (P9-06/17), skierowanej do marszałka Senatu.

Prawo o ruchu drogowym
Izba przeprowadzi również 3 drugie czytania projektów ustaw. Projekt ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) ma na celu dostosowanie prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego  (sygn. akt K 24/15), stwierdzającego niezgodność przepisu ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami z konstytucją. Projekt przewiduje, że w wypadku popełnienia wykroczenia, polegającego na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewożenia zbyt dużej liczby pasażerów, jeżeli kierowca działał w stanie wyższej konieczności w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego życiu lub zdrowiu człowieka, jego prawo jazdy nie zostałoby zatrzymywane.

Ochrona pracy marynarzy
Senat zajmie się też poprawkami do ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw. Rządowy projekt ustawy ma na celu zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na wypadek porzucenia marynarza, gdy armator pozostawił go bez środków utrzymania lub nie wypłaca mu wynagrodzenia za pracę co najmniej przez 2 miesiące, a także śmierci lub uszkodzenia ciała bądź choroby marynarza. Nowela określa też koszty i osoby odpowiedzialne za ich pokrycie w zakresie repatriacji porzuconych marynarzy. Wprowadza również obowiązek posiadania przez armatorów odpowiednich ubezpieczeń i zabezpieczeń finansowych.
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Senat RP

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE