Służebność przesyłu - czego właściciel nieruchomości może się domagać?

Służebność przesyłu została wprowadzona do kodeksu cywilnego w sierpniu 2008, w celu uregulowania stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia znajdują się, oraz ułatwienia dalszych inwestycji w sieci przesyłowe, gdyż służebność taka może być ustanowiona także w odniesieniu do urządzeń dopiero planowanych.

articleImage: Służebność przesyłu - czego właściciel nieruchomości może się domagać? fot. Thinkstock

Służebność przesyłu określa zakres w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na której znajdują się (lub mają się znajdować) jego urządzenia przesyłowe - wszelkie konstrukcje i instalacje tworzące linie do doprowadzania i odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia o podobnym przeznaczeniu.
Źródłem służebności przesyłu powinna być umowa zawarta w formie aktu notarialnego między przedsiębiorcą przesyłowym i właścicielem gruntu, na którym są lub mają zostać zainstalowane urządzenia przesyłowe. Umowa ta powinna szczegółowo określać zakres czynności, które przedsiębiorca przesyłowy może wykonywać w stosunku do nieruchomości, a tym samym, jakie działania przedsiębiorcy w stosunku do nieruchomości jej właściciel powinien znosić. W szczególności w umowie powinny być ustalone wysokość i zasady płatności wynagrodzenia. Jeśli strony ustanawiają w umowie służebność przesyłu na nieruchomości, na której już zainstalowano urządzenia, w umowie warto również ustalić kwestię opłaty za korzystanie z gruntu przez przedsiębiorcę przesyłowego za okres przed wejściem w życie przepisów o służebności przesyłu, czyli do sierpnia 2008.
Gdy przedsiębiorca przesyłowy lub właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy, np. jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii jej warunków, można ustanowić służebność przesyłu w drodze orzeczenia sądowego. W takim przypadku sąd ustali również wysokość wynagrodzenia dla właściciela nieruchomości. Wobec braku jednoznacznych zasad i reguł wyznaczania opłaty z tytułu służebności przesyłu, postępowanie przed sądem może się przedłużać, co może stanowić ryzyko dla przedsiębiorcy przesyłowego.
O stwierdzenie przez sąd zasiedzenia służebności przesyłu przedsiębiorca przesyłowy może ubiegać się, jeżeli przez dłuższy czas korzystał z widocznych i trwałych urządzeń przesyłowych, które znajdują się na cudzej nieruchomości. Sąd może potwierdzić istnienie służebności przesyłu (tj. nabycie jej w drodze zasiedzenia), tylko jednak wtedy, gdy przedsiębiorca przesyłowy korzystał z takich urządzeń przez co najmniej 20 lat w taki sposób, jakby ta służebność mu przysługiwała. Okres ten wynosi co najmniej 30 lat, jeśli przedsiębiorca działał w złej wierze, czyli miał lub powinien mieć świadomość, że urządzenia przesyłowe znajdują się na nieruchomości, do której przedsiębiorca przesyłowy nie posiada tytułu prawnego.
Nabycia przez przedsiębiorcę przesyłowego nieruchomości jej właściciel może domagać się w przypadku gdy przez posadowienie urządzeń przesyłowych korzystanie z gruntu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. W takiej sytuacji właściciel może żądać, aby przedsiębiorca przesyłowy nabył od niego tę część nieruchomości, na której znajduje się urządzenie. Roszczenie takie powstaje tylko wtedy, gdy urządzenie przesyłowe ma wartość znacznie wyższą od wartości zajętej nieruchomości.

 

Piotr Zapalski, radca prawny, Kancelaria Prawna Chajec, Don-Siemion&Żyto
15.01.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Chajec, Don-Siemion & Żyto Kancelaria Prawna
Zapisz się na bezpłatny Newsletter Radcy Prawnego

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 • TJ IP: 88.156.* 14-07-2014
  Szanowni Państwo,

  Służebność Przesyłu to bardzo cięzkie i trudne zagadnienie. Jest około 12 Kancelarii w Polsce, które znają temat i będą zechciały Państwa reprezentować. Jedną z nich jest Nihil Obstat Sp z o.o. My, z pozostałymi 7 Kancelariami ściśle współpracują.

  Wygrali mi sprawę na 68 słupów i wodociąg, a przegrali sprawę z gazociągiem. Wiedziałem, że sprawy są ciężkie a oni nic nie ukrywali, mówili wręcz, że bardzo ciężkie.

  Nie wszystkie sprawy są do wygrania. Zwłaszcza te z zasiedzeniem. Na dzien dzisiejszy jest taką sprawę dużo łatwiej wygrać niż jeszcze rok temu ale w dalszym ciągu są to sprawy trudne o dużym ryzyku. Przy tych 3 sprawach kontaktowało się ze mną aż 4 prawników. Wszyscy bardzo kompeteni.
  Trzeba przebadać decyzję administracyjne, wywłaszczeniowe, określone ustawy o zabudowie linii oraz całe skomplikowane orzecznictwo SN.
  Na tyle skutecznie potrafią te sprawy prze analizować, że dużo z nich wygrywają. Oczywiście nie wszystkie.

  Co innego z przesyłami zbudowanymi po 1985 roku, a zwłaszcza zbudowanymi po 1991 roku. Tutaj są sprawy bardzo pewne i mają podobno 90% uzyskanych roszczeń od Zakładów Przesyłowych.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Lisek IP: 89.229.* 01-02-2014
  Walka z zakładami energetycznymi zaczyna przypominać walkę z wiatrakami. Nie chcą ustanowić służebności, bo mówią, że nabyli przez zasiedzenie. Tu piszecie o 30 latach, ani liczą 20 lat i mówią, że mają dobrą wiarę. Ciężko coś znaleźć o zasiedzeniu i dobrej wierze. Znalazłem tutaj: http://prawne.org/blog/2/entry-5-dobra-czy-z%C5%82a-wiara-przy-zasiedzeniu-s%C5%82u%C5%BCebno%C5%9Bci-przesy%C5%82u/ ale nie wiem czy mam szanse wygrać z nimi skoro nie mają zgody mojego ojca na budowę słupów a w księdze nie ma żadnego wpisu?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Jan Kos IP: 91.202.* 02-12-2013
  przez moje pole biegną linie wysokiego napięcia, zakład elektryczny wycina pas drzewek oraz niewielkich krzewów pod linią o szerokości około 9m. czyli w sumie zagrabili nam pas szerokości 9m i długi na około 240m czyli około 2160m kwadratowych. Co prawda moja rodzina mieszka tu od 30 lat ale wcześniej nikt nie wiedział że należą się pieniądze za użytkowanie przez zakład elektryczny terenu na krórym stoją słupy. Czy jest jakakolwiek możliwość by ubiegać się o odszkodowanie?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Grzegorz Niedźwiecki IP: 80.145.* 26-03-2013
  Notariusz żąda zaświadczeń z US o zgłoszeniu prawa do spadku i o wpłaceni/lub nie podatku od spadku. Czy ma prawo?

  " Zgodnie z art. 19 ust.6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr 93,poz. 768) – jeżeli przedmiotem aktu notarialnego ma być zbycie lub obciążenie praw majątkowych uzyskanych (np.) na podstawie dziedziczenia, darowizny sporządzonej po roku 2007, notariusz może dokonać takiej czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez ten organ potwierdzającego, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku ,że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

  W przedmiotowej sprawie nieruchomość pochodząca ze spadku i z darowizny ma być obciążona ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu, wobec czego –mając na uwadze cytowany wyżej przepis prawa - notariusz musi zażądać odpowiedniego pisma organu podatkowego, tzn. zaświadczenia stwierdzającego, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony albo że nabycie spadku (darowizny) jest zwolnione od podatku bądź zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia. "

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Grzegorz Niedźwiecki IP: 80.145.* 26-03-2013
  Notariusz żąda zaświadczeń z US o zgłoszeniu prawa do spadku i o wpłaceni/lub nie podatku od spadku. Czy ma prawo?

  " Zgodnie z art. 19 ust.6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr 93,poz. 768) – jeżeli przedmiotem aktu notarialnego ma być zbycie lub obciążenie praw majątkowych uzyskanych (np.) na podstawie dziedziczenia, darowizny sporządzonej po roku 2007, notariusz może dokonać takiej czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez ten organ potwierdzającego, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku ,że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

  W przedmiotowej sprawie nieruchomość pochodząca ze spadku i z darowizny ma być obciążona ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu, wobec czego –mając na uwadze cytowany wyżej przepis prawa - notariusz musi zażądać odpowiedniego pisma organu podatkowego, tzn. zaświadczenia stwierdzającego, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony albo że nabycie spadku (darowizny) jest zwolnione od podatku bądź zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia. "

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • kazimierz IP: 80.50.* 31-01-2013
  Przepycham się z ENERGĄ już 2 rok, a końca nie widać. Wysłałem kilka pism z interwencją, ostatnie do MSP i jak grochem o ścianę. Przypomnę tylko, że w/g planów ENERGA w czerwcu ma trafić na giełdę, a z nią, Wasze prywatne nieruchomości, bo do tego się to sprowadza. Trafią tam, pomimo, że państwo/rządzący oprócz czerpania doraźnych korzyści dla siebie i kolesi, nie mają potrzeby rozwiązania jednego z problemow, jakim było ubezwlasnowolnienie i tzw. rozkułaczenie z prywatnej własności! Proponuję na początek zebranie podpisow i wystapienie z interpelacją, a w międzyczasie przygotowanie strategii na dalszą perspektywę - nawet w wersji hard. Pozostawanie w oczekiwaniu, że problem rozwiąze się sam, lub styl dzialania stowarzyszeń byłych wlaścicieli, bez - jak czas pokazuje - radykalnych rozwiązań, to czas stracony!
  Adres - kapl4rp@gmail.com

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • Wanda Cieśla IP: 46.76.* 21-03-2013
   Popieram. Podpisuję się za radykalnym rozwiązaniem.Popieram w calości odnosnie złożenia interpelacji

   Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • KP IP: 80.50.* 20-01-2013
  Witam
  A może już czas zjednoczyć siły, a nie wyżalać się na różnych forach, chodzić po prośbie do ZE, żeby zostac olanym i czekać na niepewne wyroki sądów?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Andrzej Milewicz IP: 83.26.* 09-01-2013
  Ciekawe informacje znalazłem na stronie http://odszkodowaniezaslup.pl. Zwróciłem się do już do kilku kancelarii które takimi sprawami się zajmują i wszystkie wyceniły mi roszczenia na od 80 tyś do 140 tyś zł. Czy ktoś już wygrał na forum taki proces?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Paweł IP: 83.24.* 05-01-2013
  Witam,

  Zapraszam na mojego bloga

  http://lawandlive.blogspot.com/

  znajdziecie tam Państwo informacje na temat służebności i kontakt do mnie (udzielę odpowiedzi na wsze pytania)

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Aga IP: 188.117.* 24-08-2012
  Proszę o pomoc, mam podobny problem co inni tylko z rurą gazową, gazownia korzysta z mojego gruntu w złej wierze(tak orzekł sąd) jednak odszkodowanie za 10 lat wstecz było tak liche, że po odliczeniu wszelkich opłat:prawnik , biegły itp. została śmieszna kwota. A teraz, mijają znowu 2 lata i gazownia ma gdzieś wyrok sądu i nie chce ze mną żadnej ugody, mimo że sama zaczęłam do nich pisać mają mnie głęboko w d... i odbijają piłeczkę. Mam tego dosyć, poradzcie co robić w tej sytuacji.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • krasnal klopot IP: 212.182.* 31-05-2012
  Witam czy ktoś mógłby mi pomóc? dostałem własnie umowę użyczenia z gminy do podpisania, na wybudowanie sieci wodociagowej, co mam z tym zrobić, czy m usze to podpisac czy moge odmówić? a jesli odwówię to co dalej?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Jerzy Hauschild 04-04-2012
  Czy Państwo infomujecie posiadaczy o tym że im wyższe wynegocjujecie odszkodowanie tym wyższe będą w konsekwencji opłaty za przesył energii czy gazu?
  Czy infrmujecie państwo właścicieli że działki na których już jest infrastruktura nie tracą na wartości i funkcjonalności, bo już jej nie mają w 100% ?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • Odszkodowania IP: 83.28.* 04-04-2012
   opłaty za przesył nie wzrosną. firmy przesyłowe zdają sobie sprawę, że mają kilkadziesiąt miliardów złotych zaległości z tytułu wypłacenia wynagrodzenia za służebność przesyłu.

   Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • T. IP: 83.29.* 27-10-2012
   Ja posiadam działkę przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, ale ... nie dostanę zezwolenia na budowę gdyż prawie cała powierzchnia działki jest zajęta przez linię energetyczną i jej strefę ochronną. Realnie działka powinna być warta 90-100tys.zł, a naprawdę nikt jej nie chce kupić nawet za 10tys.zł. Żyjemy w bandyckim systemie który nie szanuje prawa własności. Pozostaje mi tylko płacić podatek od gruntu i nic więcej bo z działki korzysta energetyka. Nawet nie jeżdżę na działkę bo i po co - bandycki system.

   Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • krystyna zieba IP: 178.43.* 08-02-2012
  mm dom obtoczony zdwoch stron rurami gazowymiprzesylowymi 2.5 m od domu w poprzek 14 m a dlugosci 17o m , w 2o13 roku mija 3o lat co mam robic zeby mi nie zajeli przez zasiedznie , kto moze sie tego podjac

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • Marek Domański IP: 79.190.* 10-10-2012
   Wnieść wniosek o ustanowienie służebności przesyłu albo przerwać przedawnienie składając w Sądzie wniosek o zawezwanie do próby ugodowej - z żądaniem aby druga strona zawarła umowę ustanawiającą służebność przesyłu lub usunęła urządzenia. Jakby co - priv.

   Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • Agnieszka Kryńska- Pliszka IP: 89.229.* 29-12-2012
   Zasiedzenie służebności przesyłu dotyczy wyłącznie urządzeń widocznych, a nie należą do takich rury gazowe. Jedynie jaki termin leci to 10 letnia o domaganie się wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

   Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • MRiRW MRiRW 15-01-2012
  Korporacja Feniks z Lublina to niestety oszuści. Nie polecam.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • aidil IP: *.*.* 04-12-2011
  Właśnie Energa (obecnie prowadzi kosztowna kampanię reklamową w telewizji) nie chce przyjąc mojej kwoty wynagrodzenia z tytułu służebności. Przez rok koniecznie firma chciała podpisać ze mna porozumienie nie wspominając o przepisach z 2008 r., czyli o prawie do wynagrodzenia. Standardowy sposób korespondencji i rozmowy to groźby i nacisk na natychmiastowe decyzje.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Gunbi IP: *.*.* 01-09-2011
  Niestety, wyrok IV CSK 291/09 nie przesądza niczego, trzeba mieć na względzie postanowienie sygn. akt III CZP 108/10 i odnieść je do wyroku I ACa 540/09 \"W tej sytuacji osoba prawna, która przed dniem 1 lutego 1989 r. mając status państwowej osoby prawnej nie mogła nabyć (także w drodze zasiedzenia) własności nieruchomości, może do okresu samoistnego posiadania wykonywanego po dniu 1 lutego 1989 r. zaliczyć okres posiadania Skarbu Państwa sprzed tej daty, ale tylko wtedy, jeżeli nastąpiło przeniesienie posiadania\"

  A przeniesienie posiadanie, prawdopodobnie nastąpiło w każdym przypadku o którym tutaj rozmawiamy. Jeżeli ktoś ma pomysł jak to obejść lub ma argumenty (prawne) to proszę się podzielić wiedzą

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • m IP: *.*.* 05-08-2011
  PO - wyborach SEM a sem jak zasady współżycia społecznego by potencjał franka jak złota. matematyczne minus zero,wdrożyć do sieci i stabilności różnicy potencjałów.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Jacek IP: *.*.* 28-06-2011
  10 lat prowadzę sprawę cywilną z ZE o nakaz usunięcia słupa i linii 15kV z mojej działki oraz o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Biegły sądowy, który miał wydać opinię na temat zgodności zrealizowanej linii z pozwoleniem na budowę i miejscowym planem zagospodarowania nie dotarł do oryginalnej dokumentacji tej inwestycji, gdzie swoją opinię oparł na ustnej informacji inspektora nadzoru budowlanego o zrealizowaniu tej linii zgodnie z projektem, gdzie ten sam inspektor wydał decyzję wskazującą o realizacji tej linii w samowoli budowlanej. Dokumentacja ta była w tym czasie zdeponowana w sądzie administracyjnym, gdzie toczyła się sprawa o tok postępowania przed nadzorem budowlanym w sprawie tej linii. Biegły sądowy okazało się, że był zależny do ZE w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą projektowanie i budowa urządzeń elektroenergetycznych. Nadmieniam,że ZE wybudował tą linię na mojej działce w samowoli budowlanej, jako istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu realizacyjnego, gdyż ta linia miała przebiegać 200m od mojej działki. Prawomocnymi decyzjami stwierdzono nieważność decyzji pozwolenia na budowę w związku z brakiem posiadania prawa do gruntu przez ZE. Ponadto stwierdzono nieważność decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Przed nadzorem budowlanym toczy się postępowanie (od 1999r)o nakaz usunięcia tej linii z mojej działki, gdzie nadzór budowlany dał termin ZE na uzyskanie prawa do gruntu. 5 lat walczyłem z burmistrzem aby dokonał sprostania zaświadczeń wskazujących o zgodności zrealizowanej linii z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, gdzie w tym roku burmistrz wystawił nowe zaświadczenia wskazujące na realizację tej linii z naruszeniem miejscowych planów, gdyż inwestor nie posiadał prawa do gruntu. Pomimo tego ZE odmawia zapłaty za bezumowne korzystanie z gruntu wskazując art. 710Kc, jako prawo do gruntu. Tylko że takiej umowy nie było, gdyż słup i linię wybudowano bez wiedzy, zgody i podczas nieobecności właściciela działki. Nadmieniam, że nadzór budowlany ukrywał przez wiele lat, że linię tą wybudowano w samowoli budowlanej, gdzie w decyzji wskazano fakt realizacji tej linii zgodnie z pozwoleniem na budowę. Nadzór budowlany wspólnie z ZE usiłował podmienić plany realizacyjne, wskazujące na planowany przebieg przez moją działkę. Spowodowało to zgłoszenie zawiadomienia o popełnionym przestępstwie przez nadzór budowlany i ZE. Oczywiście prokuratura umorzyła śledztwo, wskazując że decydent nie odpowiada za blednę decyzje,do której została stwierdzona nieważność na podstawie rażącego naruszenia prawa.
  Uważam, że Sąd cywilny powinien pilnować biegłych sadowych wydających fałszywe opinie. Brak reakcji Sądu na fałszywe opinie podważa jego wiarygodność, tym bardziej gdzie inny biegły tego sądu wydaje opinię w sprawie tej samej linii 15kV wskazującą, że linia ta została zrealizowana niezgodnie z pozwoleniem na budowę i niezgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, gdzie Sąd nie chciał uznać tej opinii gdyż dotyczyła sąsiedniej działki.
  Uważam, że ZE woli przekupić wiele osób niż wypłacić należną zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntów. ZE nie liczy się z prawem, gdzie pod tą linią dokonał 2 lata temu wycinki kilkuset drzew bez wydanej decyzji gminy zgody na wycinkę.
  Oj w tej sprawie powinien podjąć działania CBA, gdyż prokuratura nie podjęła od 1,5 roku żądnych czynności na ten fakt złożenia mojego zawiadomienia o popełnionym w tym zakresie przestępstwie.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • gość IP: *.*.* 14-03-2011
  Witam Państwa
  Mając taki sam problem jak lwia część włąścicieli nieruchomości chciałem kilka słów napisać. Studiuję w miarę szczegółowo wiele textów na temat odszkodowania/wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu za okres 10 lat wstecz jak i zapisy na temat płatnej służebności przesyłu. Powiem, że większość jest zrozumiała a z tego co widzę to nawet wpisy na forach są raczej robione przez osoby mające równo poukładane w głowie czyli zapisy są logiczne i nie mijają się w znacznej mierze z prawdą.

  Jedyne czego mi tutaj i chyba w większości przypadków brakuje to informacja o datach posadowienia urządzeń energetycznych. Piszę o tym, bo sam mam problem ze słupami ŚN i nie miałem pewności czy w ogóle warto się za to zabierać. Wiem, że będę potrzebował w pewnym momencie prawnika, ale uważam że zacząć mogę sam. Przechodząc do meritum mojego problemu.
  Który rok jest granicą jeżeli chodzi o zasiedzenie służebności przesyłu ?
  Mam tu bezpośrednio na myśli zarzut często podnoszony przez ZE - zasiedzenia służebności przesyłu.
  Zasiedzenie w złej wierze to 30 lat.
  Na podstawie wyroku SN z XII/2009 liczymy zasiedzenie od momentu powstania nowych zakładów energetycznych czyli od przełomu 1989/1993 więc tutaj mamy temat z głowy - najbliższa data to 2019.
  Zastanawia mnie jednak fakt wcześniejszej możliwości zasiedzenia przez ZE, czyli do zmiany STARYCH \"ZE\" na NOWE \"ZE\".
  Z drugiej strony to samo,
  jak należy rozumieć temat możliwości wychodzenia z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do \"ZE\" jeżeli sieć na działce została postawiona przed 1969 rokiem. Zakładam że odpowiadający na moje pytania zapoznał się z całością orzecznictwa SN w tej sprawie a w szczególności z Postanowienie z dnia 17 grudnia 2010 r. (sygn. akt III CZP 108/10), które nie jest do końca jasne i klarowne.
  LOPEZ

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Andrzej IP: *.*.* 03-02-2011
  Ja napiszę coś co wam się pewnie nie spodoba... w pewnej miejscowości była firma wodociągowa. Ludzie się skrzyknęli i zaczęli walczyć o kasę. Firma się zgodziła na ich warunki, a woda poszła w górę o 300%. I koło się zamyka.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Łukasz IP: *.*.* 20-12-2010
  Ja wygrałem i się opłacało, i mogę pomóc innym apsenergia@wp.pl

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 20-12-2010
  Śpijcie spokojnie czas to pieniądz, wpadnijcie po nowym roku coś - doradzę- praktyk.(też kiedyś kierowałem się ? już nie wracam,a ?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marian IP: *.*.* 19-12-2010
  Witam. Ciekaw jestem w jakich to sądach ludzie powygrywali z energetykami.Ja też walczyłem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z mojego gruntu za 10 lat wstecz.Niestety koszty sądowe /2 biegłych , apelacja itp./spowodowały że mimo,że teoretycznie sprawę wygrałem to wyszedłem na zero a to dlatego, że sąd uznał , że przebiegająca przez środek działki linia 110 kw nie stanowi przeszkody w korzystaniu z działki mimo ,że działka ma przeznaczenie budowlane i ponad 8000 m2 nie można wykorzystać na ten cel.Do tej pory użytkowana jest rolniczo.Sąd uznał że zasiedzieli i radził mi żebym pod linią wys .nap. zrobił sobie rabatkę albo zasadził choinki.Przyznał mi tylko wynagrodzenie /ok 13 tyś./ za grunt pod dwoma słupami.Żadne argumenty nie trafiały również do sądu apelacyjnego.który utrzymał w mocy wyrok sądu rej.Pierwszy biegły wycenił wartość wynagrodzenia za 10 lat po ok.15 zł za słup.Dopiero drugi podszedł do sprawy rzetelnie ale sąd się przestraszył i nie wziął pod uwagę opinii tego biegłego ,że wynagrodzenie winno dotyczyć gruntu pod słupami i pod linią .Niestety nie stać mnie było na dalsze apelacje i na tym sprawa się skończyła.Koszty sądowe wyniosły tyle co przyznane wynagrodzenie.Tak więc gratuluję tym którzy trafili na sędziów dla których sprawiedliwość ma jakieś znaczenie.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • gosc IP: *.*.* 24-10-2010
  witam jak dlugo trwala twoja walka z energetyka bez adwokata i musiales miec mocne papiery gratulacje

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Wygrałem IP: *.*.* 23-10-2010
  Kolego ja wygrałem odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu i bez adwokata.
  Po pierwsze jak masz akt notarialny czysty to wygrasz bo o zasiedzeniu nie ma mowy do 1990.10 jednostki Państwowe a takimy były ZE, Elektrownie były pozbawione możliwości zasiedzenie, posiadanie jest z reguły w złej wierze więc 30 lat, masz pytania pisz apsenergia@wp.pl

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • tantal IP: *.*.* 21-10-2010
  No własnie nikt sie nigdy na tego typu forach nie wypowiada na temat czy dostał i jakiej wsokosci dostał odszkodowanie??

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Dagmar Pokrzeptowicz IP: *.*.* 17-08-2010
  na mojej dzialce rekreacyjnej przebiega linia wysokiego napiecia z Elektrowni,czy powinnam zawrzec sluzebnosc przesylowa z Eletrownia, bo nie mam tego w akcie notarialnym

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • gosc IP: *.*.* 25-05-2010
  wszyscy pisza jak walczyc z firmami energetycznymi ale nikt nie pisze kto wygral z firma

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • gość IP: 83.10.* 23-08-2012
   każdy nie musi obawiać się o termin przedawnienia sprawy o bezumowne korzystanie z gruntu,ponieważ w procesie trzeba rozszeżać żądania co roku o większe kwoty ,co do zasiedzenia urządzeń energetycznych,to nie byli jedynymi posiadaczami,ponieważ właściciel się nie wyżek praw do gruntu na którym są posadowione urządzenia. Do roku 1989 jedyne władztwo sprawował skarb państwa ,natomiast przedsiębiorstwa wykonywały władztwo,które nie stanowi samoistnego posiadania.Warto walczyć o swoje ja zebrałam ponad 1000szuk dokumentów i dalej dochodzę swoich racji ,bo warto walczyć o swoje gość

   Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
   • Aldona Duda IP: 46.186.* 22-12-2012
    Proszę zadzwonić na nr 798743840 lub wysłać informacje na emaila piast92@wp.pl.
    Jestem przedstawicielką kancelarii Feniks (pomówionej wyżej przez nieżyczliwą osobę).
    Procedura zaczyna sie od darmowej wyceny. Po sporządzeniu wyceny, będziecie Państwo wiedzieli czego można oczekiwać. Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt w imieniu Kancelarii Prawnej Feniks

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Polecamy: