Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: roszczenie o naprawienie umyślnie wyrządzonej szkody przedawnia się po 20 latach

SN: roszczenie o naprawienie umyślnie wyrządzonej szkody przedawnia się po 20 latach

04.07.13

Jeśli pracownik umyślne wyrządził szkodę swemu pracodawcy, to roszczenie regresowe skierowane przeciw sprawcy przedawnia się dopiero po 20 latach - orzekł Sąd Najwyższy.

articleImage: SN: roszczenie o naprawienie umyślnie wyrządzonej szkody przedawnia się po 20 latach Fot. Flickr/jaime.silva/Źródło - jaime.silva's photostream /Lic. CC by

Przedsiębiorca Adam H. prowadzący pizzerię w miejscowości uzdrowiskowej zaskarżył do sądu pracy swego pracownika Damiana G., prywatnie swego zięcia. Zażądał on zwrotu 30 tys. złotych, które stracił z powodu oszustw dokonanych przez nieuczciwego zięcia. Oszustwa dokonane na niekorzyść firmy w latach 2002 - 2005 zostały potwierdzone prawomocnym wyrokiem karnym. Polegały one na kontaktowaniu się z klientami pizzerii, składaniu ofert i pobieraniu zaliczek bez wiedzy i zgody właściciela. Gdy tylko Adam H. dowiedział się o tych nieuzgodnionych transakcjach natychmiast zwrócił  pieniądze swoim kontrahentom.
Według kodeksu pracy (art.291 par 1-3 kp) roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody, wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia.
Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, do przedawnienia roszczenia o naprawienie tej szkody stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Sąd Pracy w I i II instancji zasądziły na rzecz Adama H. żądaną kwotę. Sądy przyjęły, że powód poniósł szkodę, a trzyletni termin przedawnienia nie upłynął. W skardze kasacyjnej do Sądu Najwyższego Damian G. podniósł że roszczenie się przedawniło. Oszustwa miały miejsce od 2002 roku, w 2005 roku rozpoczęła się egzekucja komornicza, w 2008 roku pracodawca dowiedział się o występku i spłacił kontrahentów, a pozew do sądu pracy wpłynął we wrześniu 2011 roku.
 Jak dowodził przedstawiciel powoda, adwokat Sławomir Ciemny należy stosować w tym wypadku paragraf 3 art.291 kp., który odsyła do art. 442 par.2 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem w wypadku szkody powstałej w wyniku występku lub zbrodni roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 20 lat, niezależnie od tego, kiedy poszodowany dowiedział się o szkodzie.
Sąd Najwyższy w Izbie Pracy 3 lipca oddalił skargę kasacyjną Damiana G.. według art.11 kpc sąd cywilny jest związany prawomocnym wyrokiem zapadłym w tej sprawie.  A więc nie ulega wątpliwości, że szkoda powstała w wyniku popełnionego przestępstwa. Naprawił ją powód Adam H., a więc ma on prawo do roszczenia regresowego wobec Damiana G.
- Skoro nastąpiło umyślne wyrządzenie szkody pracodawcy przez pracownika, to należy wobec takiego pracownika zastosować najdłuższy termin przedawnienia, czyli 20 lat – stwierdziła sędzia sprawozdawca Katarzyna Gonera.

Sygnatura akt I PK 277/12, wyrok z 3 lipca 2013 r.

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: SN

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE