Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: roszczenie o naruszenie dóbr osobistych wygasłej SKOK jak po zmarłej

SN: roszczenie o naruszenie dóbr osobistych wygasłej SKOK jak po zmarłej

10.11.17

Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dóbr osobistych SKOK przechodzi na jej następcę prawnego, jeśli powództwo zostało wytoczone przed jej przejęciem przez bank - taki jest sens uchwały podjętej przez Sąd Najwyższy.

articleImage: SN: roszczenie o naruszenie dóbr osobistych wygasłej SKOK jak po zmarłej Własne

Problem dotyczył SKOK im. Mikołaja Kopernika i jego następcy prawnego Banku PKO  SA. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w O. domagała się zasądzenia na jej rzecz miliona zł odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych, wynikających z wprowadzenia zarządu komisarycznego i zawieszenia działalności o grudnia 2008 r. Pozwaną była Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.

Przejecie Kasy przez Bank PKO SA
W tej sprawie istotne jest, że w 2014 r.  w grudniu Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o przejęciu tej Kasy przez Bank PKO SA. Bilans sprawozdania finansowego SKOK z 7 stycznia 2015 r. nie obejmował wierzytelności wobec pozwanego banku.
Z tym, że uchwała ta została prawomocnie uznana za nieważną.  Naruszenie dóbr osobistych miało polegać na ograniczeniu swobody działalności gospodarczej i podważenie jej wiarygodności poprzez oczernianie i naruszenie dobrego imienia.

Oddalenie powództwa
Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z 23 lutego 2016 r. oddalił powództwo, gdyż uznał, że Spółdzielcza Kasa nie może występować o zadośćuczynienie, bo  ma legitymacji czynnej do wytoczenia powództwa.
Warto zaznaczyć, że powództwo o zasądzenie tego zadośćuczynienia zostało wytoczone przed ustaniem takiej osoby prawnej.
Powód wniósł apelację od wyroku sądu I instancji. A Sąd Apelacyjny w Gdańsku powziął wątpliwość, czy przechodzi na następcę prawnego osoby prawnej pod tytułem ogólnym roszczenie takiej osoby prawnej o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną w wyniku naruszenia jej dóbr osobistych? 

Dobra osobiste osób prawnych
Sąd Najwyższy 9 listopada 2017 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne  za naruszenia jej dóbr osobistych przechodzi na następcę prawnego osoby prawnej, jeśli powództwo zostało wytoczone przed jej ustaniem ( art. 448 kc w związku z art. 445 § 3 k.c.).
Jak wyjaśniał uchwałę sędzia Dariusz Dończyk podkreślił, że łącznikiem pomiędzy ochroną dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych jest art. 43 kc, który mówi, że przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych.

Osoba prawna jak spadkobierca
Powołany w pytaniu prawnym art. 445 par. 3 kc dotyczy spadkobierców osób fizycznych, które zmarły i stanowi, ze roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.
Wobec tego sytuacja spadkobiercy jest podobna do sytuacji, gdy osoba prawna traci swój byt - dodał sędzia Dończyk. Przepisy kodeksu cywilnego chronią wolę spadkodawcy, a w tym wypadku wolę Kasy, która została rozwiązana, aby domagać się od sprawcy odpowiedzialności. 
Stosowanie przepisów odpowiednio, oznacza "bezpośrednio" z pewnymi modyfikacyjami - zaznaczył SN. Natomiast co wierzytelności, o którą toczy się spór i która nie została uwzględniona w sprawozdaniu finansowym - Sąd Najwyższy się nie wypowiedział. Jest to odrębne zagadnienie, które Sąd Apelacyjny w Gdańsku musi rozstrzygnąć.


Sygnatura akt III CZP 43/17, uchwała 3 sędziów z 9 listopada 2017 r.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: SN

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE