Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SN: zarządca wspólnoty jest umocowany do występowania przed sądem

SN: zarządca wspólnoty jest umocowany do występowania przed sądem

14.02.17

Osoba, której właściciele lokali w umowie lub w uchwale właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza powierzyli zarząd nieruchomością wspólną, jest w granicach tego zarządu umocowana do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych - brzmi uchwała Sądu Najwyższego.

articleImage: SN: zarządca wspólnoty jest umocowany do występowania przed sądem fot. Thinkstock

Uchwała ta została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy; Czy osoba, której powierzono zarząd nieruchomością wspólną jest poprzez sam fakt powierzenia zarządu umocowana do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych?
W przypadku negatywnej odpowiedzi, czy uchwała właścicieli lokali udzielająca pełnomocnictwa do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych osobie, której powierzono zarząd nieruchomością wspólną wymaga zaprotokołowania przez notariusza?”

Dwa sprzeczne poglądy
Problem prawny sprowadzał się do wykładni art. 18 i 33 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,  Sąd Najwyższy wskazał, że w tej sprawie konkurują ze sobą dwa stanowiska. Pierwsze, że osoba której powierzono zarząd  w drodze art. 18 ust. 1 u.w.l. jest z mocy samego powierzenia umocowana do występowania przed sądami. Drugi pogląd nie przyznaje takiego uprawnienia.
 
Może reprezentować wspólnotę
Sąd Najwyższy opowiedział się za pierwszym stanowiskiem i za poglądem wyrażonym w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2005 r., III CZP 62/05, że osoba sprawująca zarząd jest umocowana z mocy samego prawa do reprezentowania wspólnoty przed sądem. Z art. 18 ust. 3 u.w.l. wynika, że jeżeli sposobu zarządu nie określono w umowie, o której mowa w ust. 1, lub w uchwale zaprotokołowanej przez notariusza, obowiązują zasady określone w tym rozdziale. W art. 33 u.w.l., w  razie powierzenia zarządu osobie fizycznej lub prawnej, w trybie przewidzianym w art. 18 ust. 1, w braku odmiennych postanowień umowy, stosuje się odpowiednio przepisy tego rozdziału. Skoro w tym przepisie następuje odesłanie, że jeżeli czego innego nie zastrzeżono w umowie, to zarządca jest umocowany do występowania przed sądem. Nie ma żadnych argumentów, aby było inaczej, podsumował Sąd Najwyższy.

Sygnatura akt II CZP 106/16, uchwała z 10 lutego 2017 r.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: SN

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE