Strona główna » Wiadomości » Analizy i komentarze » Spory zbiorowe trafią do ministerialnego wykazu

Spory zbiorowe trafią do ministerialnego wykazu

19.06.17

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązuje bardzo istotna nowelizacja ustawy, która w znaczący sposób rozszerzyła katalog spraw, w których może być wszczęte i prowadzone postępowanie grupowe oraz wprowadziła wykaz postępowań grupowych, prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości – pisze Ewa Habryn-Chojnacka.

articleImage: Spory zbiorowe trafią do ministerialnego wykazu Własne

Jak podkreśla autorka komentarza opublikowanego w Serwisie Informacji Prawnej LEX, nowelizacja omawianej ustawy wprowadza wykaz postępowań grupowych, którego obowiązek prowadzenia spoczywa na Ministrze Sprawiedliwości. Wykaz ten obejmuje postępowania grupowe będące w toku oraz prawomocnie zakończone, w toku których zarządzono ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego. Wykaz udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Sprawiedliwości (art. 11a ust. 1 u.d.r.p.g.).
Niezwłocznie po zarządzeniu ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego sąd przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości informacje podlegające ujawnieniu w wykazie oraz o orzeczeniach prawomocnie kończących postępowanie w sprawie, wydanych po zarządzeniu ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego.

Autorka komentarza przypomina, że postępowanie grupowe to nowy rodzaj postępowania cywilnego, wprowadzony przez ustawę z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Ustawa ta weszła w życie w dniu 17 czerwca 2010 r. Jednak zmiany wprowadzone w tym roku znacznie rozszerzają możliwości korzystania w tej formy prowadzenia sporów cywilnych. Więcej>>
 

19.06.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE