Strona główna » Wiadomości » Aktualności » T-Mobile Polska ukarany za naruszenie praw klientów

T-Mobile Polska ukarany za naruszenie praw klientów

14.01.16

T-Mobile Polska bezprawnie poinformowała konsumentów o podwyższeniu abonamentu – stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Operator ma wypłacić klientom po 65 zł rekompenstay i zapłacić 4,5 mln zł kary.

articleImage: T-Mobile Polska ukarany za naruszenie praw klientów Własne

Jak informuje UOKiK, postępowanie przeciwko T-Mobile Polska zostało wszczęte w listopadzie 2014 roku po zawiadomieniach od konsumentów oraz na podstawie publikacji medialnych. Wątpliwości klientów operatora wzbudziło podwyższenie wysokości abonamentu o 5 zł. Konsument mógł się zgodzić na nowe warunki, zrezygnować z usług, albo skorzystać z nowej oferty proponowanej przez przedsiębiorcę.

Operator naruszył interesy konsumentów
Urząd ustalił, że operator T-Mobile Polska naruszył zbiorowe interesy konsumentów, zmieniając bezpodstawnie wysokość abonamentu i informując o tym klientów. Zdaniem UOKiK, treść zawartych z abonentami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych nie dawała podstawy do dokonania takiej zmiany, gdyż nie zawierały stosownej klauzuli modyfikacyjnej. W ten sposób operator wprowadził klientów w błąd. Ponadto, jednostronna zmiana warunków umowy naruszała dobre obyczaje, gdyż dotyczyła istotnych jej elementów.
- UOKiK zdecydował o nałożeniu na operatora obowiązku wypłaty konsumentom rekompensaty finansowej jako środka usunięcia skutków naruszenia adekwatnego do stwierdzonego bezprawnego działania przedsiębiorcy – mówi Łukasz Wroński, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów. - W dacie wydania decyzji trwają ekonomiczne i pozaekonomiczne skutki stosowanej przez T-Mobile Polska nieuczciwej praktyki rynkowej, gdyż każdy konsument dotknięty bezprawnym działaniem przedsiębiorcy podjął określoną decyzję rynkową: pozostał stroną umowy z operatorem i uiszcza wyższą opłatę abonamentową albo rozwiązał umowę z operatorem i zawarł nową umowę z innym dostawcą usług na odmiennych warunkach albo skorzystał z nowej oferty zaproponowanej przez operatora – dodaje Wroński.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz
 • rzetelna i aktualna wiedza
 • darmowa wysyłka od 50 zł- W związku z tym, wyłącznie na skutek zakwestionowanych działań T-Mobile Polska, konsumentom została odebrana możliwość korzystania z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatora na warunkach jakie przewidywała zawarta umowa – zauważył Wroński.

 

T-Mobile Polska musi usunąć skutki niekorzystnej dla abonentów praktyki: każdy konsument, który dostał informację o jednostronnej zmianie wysokości abonamentu, powinien otrzymać 65 zł rekompensaty. Metoda obliczenia rekompensaty opiera się na danych zastrzeżonych przez T-Mobile Polska jako tajemnica przedsiębiorstwa i została szczegółowo opisana w decyzji.
Operator opublikuje również decyzję Prezesa Urzędu na stronie internetowej. Ponadto, na firmę nałożona została kara ponad 4,5 mln zł (4 501 666 zł).

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: UOKiK

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • patycjusz IP: 79.186.* 15-01-2016
  Teraz wszyscy się boją PISu jak widać...

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Kon Rad IP: 83.11.* 14-01-2016
  Cała sytuacja jest co najmniej dziwna i jakoś nie wydaję mi się żeby podjęli działania których nie mogą poprzeć umową czy regulaminem.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE