Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » TK: grudniowa ustawa o Trybunale niezgodna z konstytucją

TK: grudniowa ustawa o Trybunale niezgodna z konstytucją

10.03.16

Nowelizacja z 22 grudnia 2015 roku ustawy o Trybunale Konstytytucyjnym jest w większości zaskarżonych przepisów sprzeczna z konstytucją - stwierdził TK w ogłoszonym w środę wyroku. Zdaniem TK oceniane przepisy sparaliżowałyby działanie Trybunału. Dwoje sędziów zgłosiło zdania odrębne do wyroku.

articleImage: TK: grudniowa ustawa o Trybunale niezgodna z konstytucją Fot. Flickr/Fot. Maciej Śmiarowski/KPRM/Źródło - Kancelaria Premiera's photostream/Lic. CC by

We wtorek i środę 8 i 9 marca br. Trybunał rozpatrywał skargi na grudniową nowelę w 12-osobowym składzie. W rozprawie nie uczestniczyli przedstawiciele Sejmu, Rady Ministrów ani Prokuratora Generalnego. Według nich sprawa powinna być rozpoznana - tak jak przewiduje nowela - w składzie 13-osobowym oraz według kolejności wpływu. 

Jeszcze przed ogłoszeniem wyroku premier Beata Szydło zapowiedziała, że nie zostanie on opublikowany. - Komunikat, który przedstawią wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, nie będzie orzeczeniem w myśl obowiązującego prawa. W związku z czym nie mogę łamać konstytucji, nie mogę takiego dokumentu publikować - powiedziała. Zaznaczyła, że posiedzenie "nie odbywa się zgodnie z obowiązującą w tej chwili ustawą".
Czytaj:
Rzecznik rządu: nie opublikujemy "komunikatu" TK>>
Konstytucjonalista: wyrok TK jest ważny, musi być opublikowany>>
Prezes TK: wyrok musi być opublikowany bo tak stanowi konstytucja>>

Zdaniem TK cała nowela ustawy o TK jest niezgodna m.in. z konstytucyjną zasadą poprawnej legislacji. Natomiast Trybunał nie uznał trybu uchwalenia noweli za niekonstytucyjny. Ale za niekonstytucyjne TK uznał usunięcie z ustawy o TK rozdziału o stwierdzeniu przez Trybunał przeszkody w sprawowaniu funkcji prezydenta RP. Podobnie Trybunał ocenił możliwość wszczynania "dyscyplinarki" sędziego TK na wniosek prezydenta RP lub ministra sprawiedliwości. Niekonstytucyjna jest także możliwość wygaszania mandatu sędziego TK przez Sejm.
Również zapis o badaniu spraw w kolejności wpływu, a także wydłużenie terminów na rozpatrzenie spraw w TK oraz zapis o wymogu większości 2/3 głosów do wydania wyroku w pełnym składzie są niekonstytucyjne. Zdaniem TK takie zapisy noweli uniemożliwiły TK "rzetelne i sprawne działanie". Podobny skutek wywołuje także, zdaniem TK, zapis że pełny skład to minimum 13 sędziów. Został on uznany przez Trybunał za niekonstytucyjny. Za sprzeczny z konstytucją uznany został uznany też brak vacatio legis do tej ustawy.
Treść wyroku została opublikowana na stronie TK>>>

Zdania odrębne do wyroku złożyli sędziowie TK Julia Przyłębska i Piotr Pszczółkowski.

Przejdź do strony artykułu: « »

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE