Strona główna » Wiadomości » Aktualności » UE planuje obniżyć progi emisji gazów cieplarnianych w kolejnych sektorach

UE planuje obniżyć progi emisji gazów cieplarnianych w kolejnych sektorach

15.05.18

Przyjęte wczoraj przez Radę UE dwa rozporządzenia określają wiążące dla państw członkowskich cele w zakresie redukcji emisji w sektorach nieobjętych unijnym systemem handlu emisjami na lata 2021-2030.

articleImage: UE planuje obniżyć progi emisji gazów cieplarnianych w kolejnych sektorach fot. Thinkstock

Nowe rozporządzenia mają służyć realizacji paryskiego zobowiązania klimatycznego by do 2030 r. obniżyć emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 40% w porównaniu z 1990 r.

Pierwsza z regulacji - rozporządzenie w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 obejmie sektory takie jak m.in.: budownictwo, rolnictwo (emisje inne niż dwutlenek węgla), gospodarka odpadami i transport (z wyjątkiem lotnictwa i żeglugi międzynarodowej).

Drugie rozporządzenie w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ma również przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w UE poprzez lepszą ochronę gruntów i lasów oraz lepsze gospodarowanie nimi w całej Unii.

Rozporządzenie to zakłada, że użytkowanie gruntów, które odbywać się ma bez szkody dla klimatu, nie może tworzyć dodatkowych ograniczeń ani zwiększać biurokracji. Co nie mniej ważne, rozporządzenie nie nakłada również żadnych obowiązków na podmioty prywatne, rolników ani leśników.

Po formalnym przyjęciu, którym wczoraj zakończono prace legislacyjne, oba rozporządzenia zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym i wejdą w życie dwadzieścia dni później.

Źródło: europa.eu/newsroom/

Rafał Bujalski 15.05.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Europejskie

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE