Strona główna » Wiadomości » Aktualności » UE wprowadza nowe przepisy o karach za pranie pieniędzy

UE wprowadza nowe przepisy o karach za pranie pieniędzy

08.06.18

Zaakceptowany wczoraj przed Radę UE uzgodniony wcześniej z Europarlamentem tekst nowej dyrektywy ustanawia między innymi minimalne normy definiowania przestępstw i kar oraz określa wspólne przepisy usprawniające dochodzenia w sprawie przestępstw związanych z praniem pieniędzy.

articleImage: UE wprowadza nowe przepisy o karach za pranie pieniędzy fot. Thinkstock

Uzgodniona dyrektywa wraz z rozporządzeniem o wzajemnym uznawaniu nakazów zabezpieczenia i konfiskaty oraz przyjętymi w maju b.r. zmianami w dyrektywie * 2015/849 o zapobieganiu wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (zob. UE będzie skuteczniej kontrolować pranie pieniędzy>>>) są częścią unijnego planu na rzecz skuteczniejszej walki z finansowaniem terroryzmu i z przestępstwami finansowymi.

Nowy akt zakłada, że za pranie pieniędzy grozić będzie we wszystkich krajach UE kara do 4 lat więzienia. Wraz z karą więzienia sędziowie będą mogli orzekać dodatkowe sankcje i środki (np. czasowe lub stałe wykluczenie z dostępu do środków publicznych, grzywny itp.). Do spraw związanych z organizacją przestępczą lub do przestępstw popełnionych podczas wykonywania niektórych rodzajów działalności zawodowej zastosowanie będą miały okoliczności obciążające. Państwa członkowskie mogą też zdefiniować okoliczności obciążające na podstawie wartości mienia lub pranych pieniędzy lub też charakteru przestępstwa (np. korupcja, wykorzystywanie seksualne, handel narkotykami)

Uzgodnione przepisy przewidują również, że za niektóre działania związane z praniem pieniędzy będą pociągane do odpowiedzialności także osoby prawne. Może im grozić szereg kar, np. wykluczenie z pomocy publicznej, nadzór sądowy, sądowe orzeczenie o likwidacji.

Kompromis obejmuje też jaśniejsze przepisy o jurysdykcji, współpracy zainteresowanych państw członkowskich w sprawach transgranicznych oraz o konieczności angażowania Eurojustu.

Co dalej?

Przed formalnym przyjęciem w Radzie i Parlamencie tekst przejdzie weryfikację prawno-językową. Państwa członkowskie będą miały maksymalnie 24 miesiące na transpozycję nowych przepisów do prawa krajowego.

Źródło: europa.eu/newsroom

______________________

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.

Rafał Bujalski 08.06.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Europejskie

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE