Strona główna » Wiadomości » Analizy i komentarze » Umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek trudne, ale do opanowania

Umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek trudne, ale do opanowania

19.09.17

Ubezpieczenia na cudzy rachunek, które najczęściej kojarzone są z ubezpieczeniami grupowymi, odgrywają bardzo istotną rolę na rynku ubezpieczeń – twierdzi radca prawny dr Zbigniew Długosz.  Ale dodaje, że mimo pewnych komplikacji możliwe jest dobre formułowanie takich omów w oparciu o obowiązujące prawo.

articleImage: Umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek trudne, ale do opanowania fot. Thinkstock

Jak pisze autor wydanej właśnie książki Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek, ubezpieczenia na cudzy rachunek, w szczególności w formie ubezpieczeń grupowych, odgrywają bardzo istotną rolę na rynku ubezpieczeń.

W 2015 r. zakłady ubezpieczeń na
życie osiągnęły składkę przypisaną brutto z tytułu ubezpieczeń grupowych w wysokości 9,44 mld zł, co stanowiło około jednej trzeciej sumy składek przypisanych brutto przez tych ubezpieczycieli. - W szczególności ze względu na skalę zjawiska ubezpieczeń grupowych ich zastosowanie stało się w ostatnich latach przedmiotem szczególnego zainteresowania organów ubezpieczeniowych, które zwracały uwagę na licznie występujące na rynku nieprawidłowości w tym zakresie.

Jak podkreśla wydawca książki, celem publikacji jest zidentyfikowanie dopuszczalnych sposobów ukształtowania relacji prawnych między ubezpieczającym, ubezpieczonym i ubezpieczycielem w ramach tego rodzaju ubezpieczeń. W książce omówiona została sama konstrukcja umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, specyfika relacji występujących między poszczególnymi podmiotami tej umowy oraz ograniczenia swobody umów w kształtowaniu tych relacji wyznaczane przez kryteria określone w art. 353(1) Kodeksu cywilnego, tj. kryteria zgodności z właściwością (naturą) stosunku, ustawą i zasadami współżycia społecznego.
- Warto zadać pytanie: czy umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek faktycznie jest konstrukcją wymagającą istnienia szczególnej i rozbudowanej regulacji prawnej? Niejednokrotnie można bowiem odnieść wrażenie, że część problemów związanych ze stosowaniem umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek wynika z niedostatecznego zrozumienia tej konstrukcji i rządzących nią prawidłowości, co prowadzi do tworzenia wokół niej coraz to nowych „obwolut” prawnych. Wydaje się przy tym, że znacznie lepszym rozwiązaniem niż rozbudowywanie kolejnych regulacji prawnych mogłoby się stać poddanie umowy ubezpieczenia bardziej dokładnej analizie na gruncie instytucji już istniejących i dobrze znanych prawu cywilnemu – pisze dr Długosz. 

Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku, Zbigniew Długosz

Jak podkreśla wydawca, monografia uwzględnia nowe przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która weszła w życie 1.01.2016 r. Zawarta w ustawie regulacja ubezpieczeń na cudzy rachunek znacząco wpływa na dotychczasowy sposób wykorzystywania tej konstrukcji. Ze względu na krótki czas obowiązywania ustawy jej przepisy wciąż budzą poważne wątpliwości interpretacyjne. Publikacja dokonuje krytycznej analizy zagadnień kluczowych dla przedmiotu opracowania.

Według autora i wydawcy, książka przeznaczona jest dla osób związanych z rynkiem ubezpieczeń, w szczególności pracowników zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych, a także adwokatów i radców prawnych, sędziów oraz pracowników organów administracji zajmujących się sprawami z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.

Więcej o publikacji >>
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: profinfo

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE