Strona główna » Wiadomości » Analizy i komentarze » Unijna dyrektywa o sprzedaży ubezpieczeń może obniżyć ceny polis

Unijna dyrektywa o sprzedaży ubezpieczeń może obniżyć ceny polis

11.10.17

Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń (IDD), nakładająca na dystrybutorów polis większe wymogi informacyjne wobec klientów, potencjalnie wpłynie na obniżenie marż z tytułu dystrybucji i cen polis - uważają eksperci firmy PwC.

articleImage: Unijna dyrektywa o sprzedaży ubezpieczeń może obniżyć ceny polis fot. Thinkstock

Jak przypominają autorzy raportu, dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń (IDD), której termin wdrożenia upływa 23 lutego 2018 r., nakłada na dystrybutorów polis większe wymogi informacyjne wobec klientów, obowiązek dopasowywania produktu do ich rzeczywistych potrzeb, a także ogranicza pobieranie tzw. „zachęt” od towarzystw ubezpieczeniowych. Zdaniem ekspertów firmy doradczej PwC wpłynie to na uproszczenie i zmniejszenie liczby produktów, a potencjalnie także na obniżenie marż z tytułu dystrybucji i cen polis. Niedostosowanie się do nowego prawa wiąże się z sankcjami dla dystrybutorów – dla osoby prawnej kara może wynieść nawet 5% przychodu, a dla osoby fizycznej ok. 3 mln zł.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 o dystrybucji ubezpieczeń (IDD, ang. Insurance Distribution Directive) została uchwalona 20 stycznia 2016 roku, a kraje członkowskie mają 2 lata na dostosowanie. W Polsce nadal trwają prace legislacyjne dostosowujące prawo krajowe do wymogów dyrektywy.

- Dyrektywa IDD dla rynku ubezpieczeniowego może być tak samo rewolucyjną zmianą jak MiFiD II dla  rynku produktów inwestycyjnych. W konsekwencji jej wdrożenia można oczekiwać zmian w liczbie i strukturze oferowanych produktów ubezpieczeniowych, sposobie ich dystrybucji czy modelu wynagradzania sieci sprzedaży. Obowiązek dystrybucji w ramach tzw. ‘rynków docelowych’ (pojęcie pochodzące z dyrektywy oznaczające kategorię klientów, dla których dany produkt jest najbardziej dopasowany), a w przypadku niektórych produktów także wyższa transparentność w zakresie kosztów, mogą spowodować spadek cen polis – mówi Przemysław Paprotny, partner w PwC.

Jak podkreślają autorzy opracowania, intencją IDD jest zapewnienie wyższego poziomu ochrony klienta. Regulacja nakłada na dystrybutorów ubezpieczeniowych wiele nowych obowiązków, takich jak rzetelne informowanie o cechach produktu, opłatach, zasadach wynagradzania pośredników przez towarzystwa ubezpieczeń. Dystrybutorzy będą analizowali potrzeby klienta i przedstawiali im najbardziej korzystne oferty.

- Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń wpłynie na specjalizację rynku. Z jednej strony powstaną proste produkty ubezpieczeniowe, dostosowane do sprzedaży przede wszystkim w kanale direct. Z drugiej natomiast rozwinie się grupa produktów bardziej złożonych, których sprzedaż wymaga dogłębnej wiedzy eksperckiej. Rozproszeni do tej pory gracze rynku dystrybucyjnego będą musieli wybrać jedną z powyższych specjalizacji, a w dłuższym terminie należy oczekiwać także konsolidacji rynku – wyjaśnia Wojciech Rabiej, ekspert w zespole doradztwa biznesowego dla sektora ubezpieczeniowego w PwC.

Termin wdrożenia wymogów Dyrektywy IDD upływa 23 lutego 2018 roku. Jak zauważają autorzy raportu, z perspektywy skali niezbędnych dostosowań (dokumentacja, procesy, systemy IT) po stronie towarzystw ubezpieczeń i pośredników, oznacza to bardzo niewiele czasu.

Kara za nieprzestrzeganie nowych przepisów prawa może wynieść nawet 5 proc. przychodu w przypadku osoby prawnej, a dla osoby fizycznej ok. 3 mln zł.
 

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE