Strona główna » Wiadomości » Aktualności » UOKiK ukarał firmę za ukrywanie danych o koncentracji na rynku

UOKiK ukarał firmę za ukrywanie danych o koncentracji na rynku

12.01.18


Ponad 26 tys zł kary ma zapłacić spółka DOM Polska za to, że nie udzieliła informacji żądanych przez prezesa UOKiK w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad LOB przez ASSA ABLOY Entrance Systems.

articleImage: UOKiK ukarał firmę za ukrywanie danych o koncentracji na rynku Własne

Według UOKiK działania spółki wydłużyły analizę rynku i utrudniły wcześniejsze rozstrzygnięcie postępowania w sprawie koncentracji.

Jak poinformowano w piątek, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego urząd nałożył na spółkę DOM Polska karę finansową w wysokości ponad 26 tys zł. Fimra nie udzieliła informacji żądanych przez prezesa UOKiK w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu przez ASSA ABLOY Entrance Systems kontroli nad LOB.

Spółki zgłosiły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiar przeprowadzenia koncentracji w marcu 2017 roku. Urząd wezwał konkurentów i kontrahentów ASSA ABLOY i LOB, w tym DOM Polska z Częstochowy, do nadesłania danych i informacji mających istotne znaczenie przy ocenie zamiaru tej transakcji i jej skutków rynkowych.

Uczestnikami operacji są jedni z największych przedsiębiorców wprowadzających do obrotu rozwiązania w dziedzinie otwierania drzwi, a DOM Polska jest ich istotnym konkurentem. Informacje żądane przez urząd, dotyczyły m.in. ilości i wartości sprzedaży, sposobu dystrybucji produktów, stanu konkurencji na rynku; prób wejścia na polski rynek sprzedaży producentów z innych krajów UE lub spoza UE oraz ogólnej opinii na temat zamiaru koncentracji ASSA ABLOY i LOB.

Katarzyna Róziewicz-Ładoń
Postępowanie przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję>>

Jak informuje UOKiK, DOM Polska nie wywiązał się z obowiązku przedstawienia wymaganych informacji, przekraczając termin o ponad 60 dni. Zachowanie spółki wydłużyło analizę rynku i utrudniło wcześniejsze rozstrzygnięcie postępowania w sprawie koncentracji. Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego urząd nałożył na spółkę DOM Polska karę finansową w wysokości ponad 26 tys. zł.

- Zgonie z przepisami przedsiębiorcy mają obowiązek dostarczenia organowi antymonopolowemu wszelkich koniecznych informacji na jego żądanie. Za niewywiązanie się z obowiązku udzielenia informacji, urząd może nałożyć na przedsiębiorcę karę finansową w wysokości do 50 mln euro - przypomina UOKiK.

Od decyzji spółce przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE