Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Urząd radzi jak sporządzić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych

Urząd radzi jak sporządzić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych

01.02.12

Urząd Zamówień Publicznych opracował opinię prawną odnośnie zasad sporządzania przez zamawiających rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.  

W sprawozdaniu rocznym powinny znaleźć się informacje o wszystkich umowach w sprawie zamówienia publicznego zawartych w danym roku kalendarzowym przez zamawiającego bez względu na okoliczność, czy umowy te obejmowały okres całego roku, część roku, czy wykraczały poza okres roku sprawozdawczego, ani czy umowa została wykonana i środki zostały wydatkowane. Liczy się wyłącznie to, że umowa o określonej wartości została formalnie zawarta w roku sprawozdawczym, a tym samym zamawiający udzielił określonego kwotowo zamówienia publicznego. Informacja dotyczy wyłącznie zamówień, których szacunkowa wartość dla wszczynanych postępowań przekroczyła równowartość 14.000 euro. Sprawozdanie przekazywane jest wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem portalu UZP.
Wyodrębnione jednostki organizacyjne zamawiającego, posiadające samodzielność finansową i udzielające zamówień związanych z własną działalnością, nie sporządzają rocznych sprawozdań - zamówienia przez nich udzielane są uwzględniane w rocznym sprawozdaniu zamawiającego, którego jednostkę organizacyjną stanowią. Urząd podkreśla, że w przypadku zamówień centralnych i wspólnych, informację o tego rodzaju zamówieniach przekazuje w rocznym sprawozdaniu zamawiający centralny albo zamawiający przeprowadzający postępowanie w sprawie udzielenia wspólnego zamówienia.  
Z wyjątkiem sytuacji, gdy wspólnie lub centralnie przeprowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, a umowy zawierają samodzielnie w swoim imieniu i na swoją rzecz zamawiający, którzy udzielili upoważnień do przeprowadzenia w ich imieniu postępowania w celu udzielenia zamówień centralnych lub wspólnych.
Z kolei, zamawiający stanowiący grupę kapitałową, samodzielnie sporządzają roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach, za wyjątkiem zamówień wspólnych, które są uwzględniane w rocznym sprawozdaniu zamawiającego upoważnionego do udzielenia wspólnego zamówienia.
Opinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie zasad sporządzania przez zamawiających rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych (nr LEX 122702).

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP
Źródło: www.uzp.gov.pl

 Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

01.02.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE