Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Ustawa rozszerzająca listę chronionych spółek może wejść w życie

Ustawa rozszerzająca listę chronionych spółek może wejść w życie

04.02.16

Prezydent podpisał uchwaloną 29 stycznia 2016 r. Sejm ustawę o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta. Ustawa wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

articleImage: Ustawa rozszerzająca listę chronionych spółek może wejść w życie fot. Thinkstock

Jak wynika z zusadnienia do nowelizacji, podstawowym celem uchwalonych zmian do ustawy z 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1272), zwanej dalej „ustawą o kontroli” jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą zostać uznane za podlegające ochronie.
Zgodnie z nową regulacją rozszerzenie dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, której przedmiotem jest produkcja renu lub wydobywanie i przerób rud metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów wybuchowych, broni lub amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Chodzi tu o podmioty, które mogą zostać przez organ kontroli zakwalifikowane jako istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, jak również ich potencjalnych inwestorów, którzy będą zobowiązani do złożenia zawiadomienia o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa lub dominacji w podmiocie podlegającym ochronie.

Dowiedz się więcej z książki
Kodeks spółek handlowych
 • rzetelna i aktualna wiedza
 • darmowa wysyłka od 50 złW związku z tym nastąpiło poszerzenie katalogu określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o kontroli, tj. przedmiotów działalności gospodarczej, które muszą wykonywać podmioty, aby mogły zostać uznane za podmiot objęty ochroną. Oczekiwanym efektem powinno być umożliwienie rozszerzenia wykazu podmiotów podlegających ochronie, określanego w rozporządzeniu Rady Ministrów. Dotychczasowy art. 4 ust. 1 ustawy o kontroli nie obejmuje takich przedmiotów działalności jak produkcja renu oraz wydobywanie i przerób rud metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Brak ww. branż uniemożliwiał objecie ochroną podmiotów, od których zależy bezpieczeństwo dostaw komponentów w łańcuchu produkcyjnym uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a w szczególności używanych do produkcji statków powietrznych, a także różnego rodzaju amunicji i środków bojowych.
Ponadto nowelizacja poszerzyła kompetencje Komitetu Konsultacyjnego, które zostały określone zbyt wąsko i odnoszą się jedynie do wydania rekomendacji w zakresie zasadności zgłoszenia sprzeciwu. Rozszerzenie kompetencji Komitetu Konsultacyjnego ma przede wszystkim na celu zapewnienie organowi kontroli możliwości uzyskania doradztwa w zakresie objętym ustawą oraz rozszerzenie katalogu spraw, w których Komitet Konsultacyjny ma wyrazić swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, o przypadki gdy organ kontroli ma wydać inną decyzję niż sprzeciw określony w art. 11 ust. 1ustawy o kontroli (np. stwierdzenie niedopuszczalności wykonywania praw z akcji).
Jednocześnie, w związku ze zmianą ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, art. 13 ust. 3 ustawy określający skład Komitetu Konsultacyjnego uzupełniony został o nowe działy zawarte w znowelizowanej ustawie, tj. o ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin.

 

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Kancelaria Prezydenta RP

KIRP

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Bodnar: ta ustawa ma sparaliżować Trybunał

  Obrazek do artykułu: Bodnar: ta ustawa ma sparaliżować Trybunał

  Uchwalenie tej ustawy spowoduje, że Trybunał Konstytucyjny stanie się instytucją czysto fasadową. Jeszcze bardziej niż to ma miejsce obecnie – twierdzi dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. I przewiduje, że jej skutkiem będzie niemożność... Więcej

 • Ustawa dot. „rachunków uśpionych” wchodzi w życie

  Obrazek do artykułu: Ustawa dot. „rachunków uśpionych” wchodzi w życie

  Od 1 lipca br. wchodzi w życie ustawa dotycząca rachunków nieaktywnych, w tym rachunków bankowych zmarłych posiadaczy, ułatwienia dostępu osobom uprawnionym do informacji o rachunkach nieaktywnych oraz sposobu postępowania ze środkami pieniężnymi... Więcej

 • W lipcu nie będzie debaty PE o praworządności Polsce

  Obrazek do artykułu: W lipcu nie będzie debaty PE o praworządności Polsce

  Parlament Europejski jednak nie będzie debatować o sytuacji w Polsce na lipcowym posiedzeniu. Jak poinformował rzecznik PE Jaume Duch, taką decyzję podjęli w czwartek liderzy frakcji politycznych. Nie wyznaczono też nowej daty. Więcej

 • Ustawa zmieniająca zasady ratowania SKOK-ów może wejść w życie

  Obrazek do artykułu: Ustawa zmieniająca zasady ratowania SKOK-ów może wejść w życie

  Prezydent podpisał ustawę o BFG, która m.in. uprawnia ministra finansów do określenia zasad pomocy dla SKOK-ów oraz obniża z 20 do 10 mln euro próg kapitału początkowego, niezbędnego do utworzenia zrzeszenia banków spółdzielczych. Więcej

 • Obrona TK zamiast świętowania 30-lecia

  Obrazek do artykułu: Obrona TK zamiast świętowania 30-lecia

  Dorobek orzeczniczy Trybunału to skarb bezcenny, który trzeba chronić, bo nie tylko jest łatwo posuć Trybunał, nie pozwalając mu działać, można też popsuć jego orzecznictwo, gdy pozwoli się już mu działać na nowych warunkach i w innym składzie... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE