Strona główna » Wiadomości » Nowe prawo » Więcej czynności dotyczących spółki z o.o. dokonamy przez internet

Więcej czynności dotyczących spółki z o.o. dokonamy przez internet

09.01.17

Opublikowane zostało rozporządzenie rozszerzające zakres spraw dotyczących spółki z o.o., które będzie można wykonać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Nowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 9 stycznia 2017 r.

articleImage: Więcej czynności dotyczących spółki z o.o. dokonamy przez internet fot. Thinkstock

W dotychczasowym stanie prawnym system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością był wykorzystywany jedynie w zakresie ich zakładania z wykorzystaniem udostępnionego wzorca umowy. Ustawodawca już wcześniej przewidział szerszy zakres spraw dotyczących spółek prawa handlowego, które będzie można dokonać drogą internetową. Dowodem tego jest regulacja tych kwestii w przypadku spółek jawnych i komandytowych, gdzie przewidziano, że poza założeniem spółki również i inne czynności mogą być wykonywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

W celu rozszerzenia zakresu stosowania systemu teleinformatycznego w zakresie spółek z o.o. z dniem 9 października 2016 r. weszła w życie nowelizacja przepisu Kodeksu spółek handlowych, zawierającego upoważnienie dla Ministra Sprawiedliwości do wydania odpowiedniego aktu wykonawczego. Tym aktem jest opublikowane właśnie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 4 stycznia 2017 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, a także wymagań dotyczących podpisu elektronicznego (Dz. U. poz. 29).

W nowym rozporządzeniu określono, że do podjęcia czynności (założenia spółki oraz innych) w systemie teleinformatycznym będą wykorzystywane udostępnione w systemie wzorce lub formularze, które będą podpisywane z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Na drodze wyjątku, takie czynności jak umowa spółki, lista wspólników oraz oświadczenie członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego będą mogły być podpisane w inny sposób, przez podanie hasła w systemie teleinformatycznym.

Pozostałe przepisy rozporządzenia stanowią odpowiednik dotychczasowej regulacji, zawartej w zastępowanym przez nowy akt rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 22 marca 2016 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego (Dz. U. poz. 420 ze zm.).

 

Andrzej Perzyna 09.01.17

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE