Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » WSA: minister nie ujawni PESEL, bez wykazania interesu prawnego

WSA: minister nie ujawni PESEL, bez wykazania interesu prawnego

07.11.17

Wezwanie do uzupełnieni braków w pozwie przez sąd cywilny nie jest podstawą dla ministra spraw wewnętrznych do wyszukania numeru PESEL danej osoby - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

articleImage: WSA: minister nie ujawni PESEL, bez wykazania interesu prawnego fot. Thinkstock

W procesie cywilnym w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, który jako powód występował Jarosław J. zabrakło danych pozwanej Ewy P. Sąd zwrócił się więc do powoda o podanie miejsca zamieszkania i PESEL pozwanej, gdyż znane było tylko jej imię, nazwisko i zawód.

Odmowa ministra
Jarosław J. zwrócił się zatem  29 sierpnia 2015 r. do ministra spraw wewnętrznych o udostępnienie numeru PESEL pozwanej. Ten wydał decyzję odmowną powołując się na art. 46 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ewidencji ludności. Według tego przepisu dane z rejestru PESEL,  mogą być udostępnione osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny. Ponadto minister nie może zajmować się i nie ma obowiązku wyszukiwania osób znajdujących się w rejestrach i ewidencjach.
Zdaniem ministra wnioskodawca nie wykazał interesu prawnego. W tej sytuacji Jarosław J. zaskarżył decyzję ministra do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Sąd oddalił skargę wnioskodawcy
Zdaniem pełnomocnika wnioskodawcy skarżący posiadałby interes prawny, gdyby mógł sprecyzować dane osoby, której poszukiwał.
Pracownik MSWiA w czasie rozprawy przed sądem odpowiedział, że Konstytucja RP nakazuje ochronę danych osobowych i prywatności. 
WSA w Warszawie podzielił stanowisko ministra i skargę oddalił. Zdaniem sądu wnioskodawca powinien zindywiduwalizować dane pozwanej. Zawód oraz imię i nazwisko, to dane szczątkowe i trudno ustalić inne dane, a tym bardziej - interes prawny. 

Wyrok nie jest prawomocny i podlega zaskarżeniu do NSA.


Sygnatura akt IV SA/Wa 3710/15, wyrok z 6 listopada 2017 r.

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: WSA

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE