Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » WSA: wygaszenie mandatu radnego wołomińskiego było słuszne

WSA: wygaszenie mandatu radnego wołomińskiego było słuszne

16.06.17

Łączenie funkcji radnego powiatu i dyrektora zakładu komunalnego, który wykonuje zadania z wykorzystaniem mienia powiatowego jest złamaniem ustawowego zakazu antykorupcyjnego i powoduje wygaszenie mandatu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.
 

articleImage: WSA: wygaszenie mandatu radnego wołomińskiego było słuszne Własne

Sprawa dotyczyła radnego Mariusza Dembińskiego z Rady Powiatu Wołomińskiego. Radny dodatkowo jest członkiem Zarządu Powiatu jak też dyrektorem Zakładu Budżetowego (Gospodarki Komunalnej i Zasobów Mieszkaniowych) w Tłuszczu, z którym ta gmina podpisała siedem umów cywilno-prawnych na wykonanie zadań typu wywóz nieczystości i śmieci, dostawę wody, organizowanie targowiska itp. Dwie z tych umów zostały zawarte w wyniku przetargu.

Konflikt interesów
Wojewoda mazowiecki wydał zarządzenie zastępcze w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Wcześniej zwrócił się do Rady Powiatu o podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu, lecz Rada odmówiła we wrześniu 2016 r. Zdaniem wojewody Mariusz Dembiński, kieruje działalnością gospodarczą, która prowadzona jest z wykorzystaniem mienia powiatu, jako prezes spółki komunalnej z Tłuszcza, m.in. prowadzi usługi na rzecz Pałacu w Chrzęsnem, będącego własnością powiatu. W tym przypadku pojęcie wykorzystania mienia komunalnego nie polega na tym, że wykonuje się usługę na rzecz powiatu.
Tym samym radny wykonuje funkcję publiczną z naruszeniem art. 25 b) ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym ( a także niezgodnie z art. 383 par. 1 pkt. 5 Kodeksu wyborczego). Według tego przepisu "radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności." Natomiast Kodeks wyborczy stanowi, że wygaśnięcie mandatu radnego następuje w sytuacji naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności.

Korzyści osobistych nie było
Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę złożył radny oraz powiat wołomiński. Radny tłumaczył, że jako dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej wykonuje usługi na rzecz gminy, a nie powiatu i nie zachodzi tu konflikt interesów. A ponadto z łączenia tych funkcji radny nie czerpie żadnych osobistych korzyści.
Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który 13 czerwca br. oddalił dwie skargi uznając, że były niezasadne. Jak wyjaśniała sędzia  sprawozdawca Iwona Dąbrowska celem cytowanego przepisu ustawy o samorządzie powiatowym było uniknięcie korupcji.

Radny musi być poza podejrzeniami
Radny, jako osoba zaufania publicznego powinien się cechować szczególną uczciwością i rzetelnością. Musi się liczyć z pewnymi ograniczeniami. W tym wypadku Mariusz Dembiński sprawował trzy funkcje; radnego członka zarządu i dyrektora Zakładu Komunalnego. Mimo twierdzeń zainteresowanego w wykonywaniu zadań gminnych, jako dyrektor wykorzystywał mienie powiatu, co wynikało z zawartych umów cywilno-prawnych jego Zakładu z miastem Tłuszcz. Funkcje te mogły  i budziły zastrzeżenia lokalnej społeczności, która zwróciła się w tej sprawie do wojewody.
- Łączenie stanowisk w radzie powiatu, jego zarządzie i na funkcji dyrektora Zakładu Komunalnego mogło mieć charakter korupcyjny - stwierdziła sędzia Dąbrowska. - Co nie znaczy, że takie zarzuty radnemu postawiono - dodała.
Warto dodać, że wygaszenie mandatu radnego wołomińskiego dotyczyło też Adama Jaczewskiego.


Sygnatura akt II SA/Wa 2196/16, wyrok nieprawomocny z 13 czerwca 2017 r.
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: SN

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE